Klarna införde nollvision – samtidigt fördubblas nu antalet klagomål

Klarna fintech Betalningar
Klarna införde nollvision – samtidigt fördubblas nu antalet klagomål

Foto: Press

Erik Wisterberg

Reporter

390 anmälningar på sju månader mot Klarna.

Bankutmanaren Klarna har nyligen infört en "nollvision". Den innebär att företaget ska jobba mot en framtid där det slipper klagomål från missnöjda kunder. 

Nu berättar Di Digital dock om siffror som tyder på att trenden går åt det motsatta hållet. 

Under årets första sju månader kom 390 klagomål till Konsumentverket, Finansinspektionen, Allmänna reklamationsnämnden och Datainspektionen.

Det är dubbelt så många jämfört med samma period förra året, enligt Di Digital. Klagomålen ökar därmed betydligt mer än Klarnas totala försäljningsvolym, som växte med 29 procent under det första halvåret 2019. 

En förklaring är att klagomålen hos Datainspektionen har ökat efter införandet av GDPR, som blev svensk lag 25 maj 2018.

Klarna uppger dock att antalet klagomål per en miljon köp i själva verket minskar. Under 2018 var siffran 40 klagomål på en miljon köp i Sverige. Då räknas både klagomål till Klarnas kundtjänst samt myndigheter in.

"Faktum är att vi hittills i år, för varje månad utom en, ligger lägre än motsvarande månad föregående år när det gäller det totala antalet klagomål per miljon köp", säger presschefen Magnus Törnblom till Breakit. 

Läs fler artiklar
LÄS MER