Delivery Hero skruvar upp intäktsprognosen

Foodora Delivery Hero gigekonomi
Delivery Hero skruvar upp intäktsprognosen

Niklas Östberg

Finwire / Breakit

Tyska mathandelsföretaget Delivery Hero, med svensken Niklas Östberg i spetsen, räknar nu med att intäkterna i år landar i toppen av det tidigare angivna intervallet 1,3-1,4 miljarder euro.

Det sker baserat på ett fortsatt positivt momentum med en stark kundtillströmning och ökade beställningar och intäkter, skriver bolaget.

Resultatmässigt väntas det justerade ebitda-resultatet bli i intervallet -370 till -420 miljoner euro, vilket är en upprepning. I Europa förväntar sig Delivery Hero att nå breakeven under andra halvåret.

Under första halvåret steg intäkterna med 98 procent i konstanta valutor till 582 miljoner euro. Antalet beställningar steg från 167 till 269 miljoner. Det innebär en tillväxttakt på 61 procent jämfört med 50 procent under första halvåret 2018.

Det justerade ebitda-resultatet landade på -171 miljoner euro med en marginal på -29 procent. Det beskrivs vara i linje med ledningens förväntningar.

Läs fler artiklar
LÄS MER