Gör sjöfarten mer hållbar – och vinn 4,3 miljoner kronor

Gör sjöfarten mer hållbar – och vinn 4,3 miljoner kronor

Nordic Innovations tävling Sea Meets Land vill göra nordiska hamnar mer koldioxidneutrala, och utlovar miljoner till lovande bidrag.

De nordiska länderna är världsledande när det gäller att leva upp till hållbarhetsmålen FN satt upp för att motverka klimatförändringarna. Men när det gäller sjöfarten är arbetet fortfarande eftersatt.

Det vill organisationen Nordic Innovation, vars mål är att främja handeln i Norden via hållbara lösningar och cirkulär ekonomi, ändra på när de lanserar tävlingen Sea Meets Land.

”Just nu präglar stora utsläpp och ineffektivitet en stor del av sjö- och landtransporten i regionen. FN:s sjöfartsorganisation IMO vill reducera koldioxidutsläppen från sjöfarten med 50 procent innan 2050, och för att lyckas med det krävs en transformation av transportsektorn”, säger Nina Egeli, Senior Innovation Adviser på Nordic Innovation.

”Tror att det finns en stor oanvänd potential”

För att genomföra transformationen letar Sea Meets Land nu företag som sitter på innovationer som kan effektivisera sjöfarten och på så sätt minska CO2-utsläppen. Det kan handla om allt från att optimera fartygens prestanda både när det gäller lasten och motorkapacitet, eller koordinera operationer i hamn, till att digitalisera logistiken och på så sätt minska ineffektiviteten i transportskedet.

Har ditt företag en idé för att göra sjöfarten mer hållbar? Då kan ni vinna miljoner. Läs mer här!

”Vi tror att det finns en stor oanvänd potential för innovation i mötespunkten mellan land- och havsbaserade industrier, där det går att reducera utsläppen från den nordiska transportsektorn. De nordiska statsministrarna har en vision om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Det vill vi bidra till med den här tävlingen.”

Upp till fem starka nordiska konsortium kommer få ett bidrag på 1 miljon norska kronor för att utveckla sina idéer. Sedan får den bästa idén ytterligare 3 miljoner norska kronor, vilket motsvarar drygt 4,3 miljoner svenska kronor.

”Gäller att hitta vinster som i nuläget kanske inte är tydliga”

Hållbarhetsprofilen Sofia Fürstenberg Stott samarbetar med Nordic Innovation under tävlingen, och enligt henne kommer arbetet med att minska sjöfartens CO2-påverkan handla mycket om att ta fram nya affärsmodeller och samarbetsområden, men även att se till hur den totala infrastrukturen kan förbättras.


Sofia Fürstenberg Stott.

”Det gäller att hitta nya allianser som man ska samarbeta med för att hitta vinster som i nuläget kanske inte är tydliga. Sjöfarten tjänar pengar på att vara så effektiv som möjligt, kunden betalar för att godset ska komma från A till B säkert och tryggt. Eftersom konkurrensen är oerhört hård i sjöfarten finns det inga incitament att dela med sig av kommersiellt användbar information.”, säger hon.

Ett till synes enkelt problem, men som kräver breda samarbeten.


Hon tar kösystemet i hamnarna som ett exempel. Enligt kontrakt ska godset ankomma en viss hamn vid en viss tidpunkt, annars sker ett kontraktsbrott. En del hamnar har idag möjlighet att erbjuda fartygen att ansluta till landström i hamn, vilket är positivt för miljön, och som också kan reducera koldioxidutsläppen. När fartygen lastar av så kan de i dessa hamnar använda en kabel med landström för att driva maskinerna. Men platserna är begränsade och fartygen ”tävlar” därför över haven för att kunna lasta av först. Något som innebär onödig bränsleanvändning.

”Med ett digitalt turordningssystem kan fartygen se ifall det finns en plugg ledig i hamnen och om kontrakten tillåter, optimera resan utifrån det. Om hastigheten till havs reduceras med en knop sänks bränsleanvändningen med dubbelt så mycket, eftersom förhållandet mellan bränsleanvändning och hastighet är exponentiellt. Ett till synes enkelt problem, men som kräver breda samarbeten för att kunna fungera.”

Så går ni tillväga för att anmäla ert företag

För de nordiska företag och organisationer som känner att de sitter på lösningar som kan hjälpa till att göra sjöfarten mer koldioxidneutral går det söka till tävlingen mellan 1 och 19 november. I mitten av december kommer de utvalda projekten att presenteras.

Läs mer om tävlingen och hur ni anmäler er här!

Läs mer

Oväntat besked från Min Doktor: Drar in mer pengar på fysisk vård än digital

Kändisarnas nya extraknäck – så mycket drar hajpade Memmo in

Petli rivstartar med nytt kapital – vill att du tränar din hund på nätet

Läs fler artiklar
LÄS MER