Goyada och Intersport i miljontvist – "Håller på att ställa om verksamheten"

IntersportGoyadaKonkurs

Foto: TT / Skärmklipp

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Sportkedjan Intersport har begärt miljardbolaget Goyada i konkurs efter uteblivna betalningar. Det är en av flera tvister som Goyada varit inblandade i senaste året.
"Den skulden är reglerad nu", säger bolagets vd.

Sportprylskedjan Intersport har begärt present- och betalkortsbolaget Goyada i konkurs. Skälet till konkursansökan är en ekonomisk tvist som uppkommit på grund av obetalda fakturor. 

Goyada är ett miljardbolag med verksamhet både inom förbetalda kontokort till mobiltelefoner, liksom andra typer av förbetalda värdebevis. Exempelvis presentkort. Totalt omsatte Goyada cirka 1,2 miljarder kronor under 2017, med ett resultat strax ovanför nollan.

Det är också ett dotterbolag till P&P Venture Holding, och det absolut största av koncernens olika bolag som alla sysslar med samma verksamhet. Siffrorna för hela koncernen visar en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor, med ett minusresultat på 36,6 miljoner kronor under 2017. 

Enligt ansökan har de båda bolagen haft ett avtal där Intersport tagit fram presentkort som Goyada sedan har distribuerat. Intersport har sedan fakturerat Goyada 85 procent av det nominella beloppet för de presentkort som bolaget har distribuerar. Övriga 15 procent tillfaller Goyada i form av provision.

Det är från och med juli förra året som Goyada ska ha slutat betala fakturorna från Intersport. 

Totalt rör det sig enligt anmälan om fakturor till ett belopp av 1,56 miljoner kronor som Intersport inte har fått betalt för.

"Vi har bett vår ekonomiavdelning att reglera den skulden. Intersport borde se att betalningen har kommit in om några dagar", säger Patrik Björklund, styrelseledamot i Goyada.

Under 2019 har Goyada varit förekommande i flera ekonomiska tvister enligt handlingar från Stockholms tingsrätt.

“Vi håller på att ställa om vår verksamhet och då blir det så här. Det här är effekten av den omställningen som har varit i en period”, säger Patrik Björklund.

Årsredovisningen för 2018 har inte kommit in till bolagsverket ännu. Men Patrik Björklund säger att de ser ljust på framtiden och att de har haft en bra utveckling i koncernen.

“Det är ett plusresultat 2018 och det ser mycket bättre ut framåt”, säger han och fortsätter.

“Vi har hållit på mycket med telekomprodukter, vilket har varit en vikande affär för oss. Nu är det mer andra typer av tjänster som vi håller på med och som både ökar och har bättre marginal. Nu ser det ut som att vi har löst det värsta och vi ser positivt på framtiden.”

Bolaget har också två fastslagna skulder hos Kronofogden på totalt 2,4 miljoner kronor. Där ungefär hälften är en skuld till Skatteverket. Utöver de fastslagna skulderna finns ytterligare 4 aktiva ärenden och ärenden som gått till domstol. 

Läs mer