Dubblad omsättning – nu hägrar USA för svenska Widespace

Widespace Northzone Industrifonden
Dubblad omsättning – nu hägrar USA för svenska Widespace

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Trots kraftig prispress fortsätter mobilannonsbolaget Widespace att växa så det knakar - och nu väntar en inbrytning på den amerikanska marknaden

Widespace var tidigt ute på den svenska marknaden för mobilannonser och har de senaste åren också byggt upp en allt starkare ställning ute i Europa.

”Sverige är fortfarande motorn men nu är de andra marknaderna på väg att gå om den svenska mätt i omsättning. Vi ser en tillväxt på över 400 procent på enskilda europeiska marknader just nu”, säger Patrik Fagerlund i en intervju med Breakit.

Tillsammans med Henric Ehrenblad grundade han Widespace 2007. De första åren var riktigt tuffa och ingen ville investera pengar i verksamheten.

”Vi var väldigt tidigt ute. När vi började söka riskkapital tog det fyra år för oss att få in pengarna”, minns Patrik Fagerlund.

Idag är bilden en helt annan. Smartphones är nu i var mans hand och det har fått mobilsurfandet att explodera. Och när användarna byter mediekanal följer också annonsörerna efter vilket gjort att mobilannonseringen formligen exploderat. Widespace har i det läget varit perfekt positionerat och försäljningen har rusat. 2013 omsatte bolaget 136 miljoner kronor och, enligt Breakits källor, dubblades försäljningen till runt 275 miljoner kronor i fjol.

"Siffrorna för fjolåret blir offentliga nästa vecka och jag vill inte kommentera dem nu. Men under 2015 räknar jag med en tillväxt på runt 100 procent”, säger Patrik Fagerlund.

Antalet anställda har gått från 29 stycken i slutet av 2012 till dagens 220 personer, de flesta sitter på huvudkontoret i Stockholm.

”Vi är en väldigt teknikdriven organisation och ungefär 100 av våra anställda är tekniker”, säger Patrik Fagerlund.

Men den kraftiga expansionen har också kostat pengar. 2013 blev förlusten drygt 40 miljoner kronor (efter finansiella poster) och inte förrän i slutet av det här året hoppas Patrik Fagerlund att verksamheten ska gå runt.

”Lite beroende på vilka strategiska val vi tar så kommer vi nå breakeven de sista månaderna 2015. Jag är inte alls orolig utan vi följer den planen vi satt upp”, säger han.

Generellt har priserna för mobilannonser gått ned kraftigt de senaste 12 månaderna. Flera mediabyråer som Breakit talat med bedömer att priserna fallit med mellan 30 och 50 procent.

”Det är klart vi påverkas av den generella prisnivån i Sverige men tack vare att vi investerar så mycket i innovation och teknik i våra annonslösningar kan vi ändå hålla uppe priserna”, säger Patrik Fagerlund.

Han förbereder nu bolaget för ett intåg på världens största annonsmarknad, den amerikanska. Planen är att bevisa att Widespaces affärsmodell håller även ute i Europa och sedan ta in rejält med riskkapital för en USA-lansering senast under 2016.

”Ska vi gå in i USA så ska det bli en ordentlig satsning. Då behöver vi ha in runt 15 till 20 miljoner dollar från någon extern aktör”, säger Patrik Fagerlund.

Idag finns de svenska riskkapitalspelarna Industrifonden och Northzone med som större ägare. Tillsammans har de gått in med drygt 100 miljoner kronor.

”Verksamheten i Europa utvecklas väldigt starkt och vi räknar med att starta en finansieringsrunda till hösten även om några beslut inte är fattade än”, säger Patrik Fagerlund.

Läs fler artiklar
LÄS MER