Studie avslöjar frågorna som gör att riskkapitalet missar kvinnorna

riskkapital Jämställdhet
Studie avslöjar frågorna som gör att riskkapitalet missar kvinnorna

Foto: Istock.

Johanna Ekström

Reporter

Investerare boostar omedvetet manliga startup-grundares självförtroenden – samtidigt som de gör kvinnor osäkra, visar en studie. Som också ger svar på hur mönstret kan brytas.

Egentligen säger titeln på den publicerade artikeln det mesta “We ask men to win and women not to lose”. Ungefär, vi ber män att vinna och kvinnor att inte förlora. Studien publicerades förra året och har nu tilldelats det prestigefulla Academy of Management Journal Best Paper Award.

Forskarna, däribland Mark A. Conley som sedan augusti varit knuten till Handelshögskolan i Stockholm, har djupdykt i varför riskkapital fördelas så ojämnt.

I USA, där studien genomförts, startas 40 procent av alla privata bolag av kvinnor – men bara 2 procent av riskkapitalet går till kvinnliga grundare. I Sverige gick endast 1 procent av riskkapitalet till kvinnliga grundare under 2018 enligt en granskning av Di Digital. 

Vad det beror på har både debatterats och studerats. Vissa teorier går ut på att kvinnor är mer familjeorienterade och mer måna om “livspusslet”, och därför mindre riskbenägna när de bygger bolag. Andra på att kvinnor startar en annan typ av bolag än män, mer inom livsstil, och att den typen av bolag inte skulle ha behov att växa lika snabbt. Ett annat inslag i debatten är att investerarna främst är män och att de därför helst ger pengar till de som liknar dem själva. 

De frågor som kvinnor får skapar osäkerhet, medan de frågor män får istället boostar självförtroendet.

I den nya studien kan forskarna visa på att skillnaden i mångt och mycket kokar ner till en sak: Kvinnor och män får olika frågor när de pitchar för investerarna. 

Olika frågor till män och kvinnor 

Resultatet har forskarna fått fram genom att studera en av världens mest prestigefulla pitchtävlingar för tidiga startups, Techcrunch Disrupt. Där har bolag som Fitbit och Dropbox påbörjat sin riskkapitalresa. Investerarna är höjdare från hela världen. 

I studien har forskarna samlat in data från Techcrunch Disrupt i New York mellan åren 2010 och 2016. De har sedan analyserat den data de fått fram i form av frågor från investerare och svar från entreprenörerna, och sett ett tydligt mönster. Kvinnliga grundare får frågor där fokus ligger på riskförebyggande, som: Hur ser er kundlojalitet ut? Når ni break-even?

Manliga grundare får istället frågor som är mer framåtsyftande, som: Vilken omsättning siktar ni på? Termerna som forskarna använt är "prevention-focused questions" respektive "promotion-focused questions". 

Det kan låta som små nyanser. Men de frågor som kvinnor får skapar osäkerhet, medan de frågor män får istället boostar självförtroendet. Studien visar att den som får en förebyggande fråga ger ett förebyggande svar. Ju fler sådana frågor en entreprenör får, desto mindre blir chansen att få riskkapital. Det blir en nedåtgående spiral. För de mer framåtsyftande frågorna gäller omvänd princip. De entreprenörer som från början får den typen av promotion-frågor får en betydande större andel riskkapital.

Det handlar om underliggande fördomar som leder till att män får större möjlighet att presentera sina bolag på ett attraktivt sätt. 

Stora brister i ledningsgrupper 

Bolagen som forskarna granskat har haft liknande status och varit i samma behov av kapital för att kunna växa. 

Även om kvinnliga entreprenörer har uttryckt ett behov av kapital, så får de sällan de pengar som behövs för att kunna växa sina startups aggressivt.

När det kommer till kvinnligt ledarskap är annars forskningen hyfsat överens. Kvinnor i högsta ledningen betyder högre lönsamhet, bättre ledarskap, större överlevnadschans för bolaget och bättre avkastning efter en börsnotering.

Skälen till det anses vara bland annat att kvinnor har en bättre förmåga att förstå vad kunderna vill ha, är bättre på att kommunicera och inkludera olika typer av människor samt har en ledarskapsstil som leder till mer innovation.

Trots det, skriver författarna, har ledningsgrupper idag fortfarande stora brister vad gäller representation av kvinnor. Kvinnor förfördelas också vad gäller olika typer av ersättningar och finansiering. 

“Även om kvinnliga entreprenörer har uttryckt ett behov av kapital, så får de sällan de pengar som behövs för att kunna växa sina startups aggressivt”, skriver forskarna. 

Det finns sätt att komma runt problemen 

Som en del av studien har forskarna även utfört ett kliniskt test för att se om det går att komma runt problemet. Svaret är ja, även om det mer rör sig om medicin för att lindra symptomen snarare än att gå till botten med sjukdomen.

Studien visar nämligen att de entreprenörer som parerar preventiva frågor genom att svara med ett "promotion-fokus" bryter spiralen. Det ändrar i sin tur investerarnas fokus – och i slutändan leder det till större chans att få det kapital man behöver.

Till exempel: En kvinnlig entreprenör får en fråga om hur hon tänker försvara sina marknadsandelar på en konkurrensutsatt marknad. Istället för att börja förklara hur strategin för att inte tappa marknadsandelar ser ut kan hon svara genom att berätta vilken unik fördel bolaget har på en snabbt växande marknad. 

Författarna hoppas att studien även ska få upp ögonen på investerare:

"Över tid kan små förändringar i frågor och svar leda till en bättre könsbalans, så att det är det mest välförtjänta bolaget – oavsett om det leds av män eller kvinnor – som får kapitalet de behöver för att växa", skriver de. 

LÄS MER: Så har Handelshögskolans inkubator använt sig av forskningen.

Läs fler artiklar
LÄS MER