Sök

Svenska tv-bolaget Zenterio i konkurs

ZenterioKonkursmjukvara

Foto: Istock

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Linköpingsbolaget skulle göra tv:n smartare och har tagit in hundratals miljoner kronor i riskkapital. Nu har bolaget försatt sig själva i konkurs.

Zenterio grundades 2002 efter en avknoppning från mobiljätten Nokia. Bolaget har skapat ett operativsystem för digitala tv-boxar, men de senaste åren har kantats av en del problem och verksamheten har inte lyft.

Redan hösten 2015 hade Zenterio också planer på en börsnotering. De planerna lades dock på is och den dåvarande vd:n Jörgen Nilsson meddelade att bolaget inte var redo.

”Jag vill inte ta bolaget till börsen innan alla strängar är spända. Där är vi inte riktigt idag”, sade han då.

Bolaget hade fram till då tagit in över 200 miljoner kronor i riskkapital, med en värdering på 1 miljard kronor. Ett år efter de inställda börsplanerna fyllde bolaget på kassan med ytterligare 85 miljoner kronor. Värderingen var då betydligt lägre – cirka 300 miljoner kronor.

Nu visar handlingar från tingsrätten i Linköping att Zenterio försatt sig själva i konkurs. Till konkursförvaltare har man utsett Mikael Kubu på Ackordcentralen. 

“Undertecknade företrädare och firmatecknare för Zenterio får härmed anhålla om att tingsrätten måtte försätta bolaget i konkurs, då bolaget är på obestånd och denna situation inte endast är av tillfällig natur”, skriver Zenterio i konkursansökan.

Under 2018 omsatte Zenterio 258 miljoner kronor, samtidigt som de levererade ett minusresultat på drygt 75 miljoner. Det kan jämföras med en omsättning på 274 miljoner kronor under 2017 och ett minusresultat på 29 miljoner kronor. Både omsättning och resultat försämrades alltså under 2018.

Av konkursansökan framgår att Zenterio har en skuld till Collector Bank på 30 miljoner kronor och att bolaget i dagsläget har cirka 70 anställda som riskerar att drabbas av konkursen.

Exakt hur stora skulderna är kan inte konkursförvaltaren Mikael Kubu berätta.

"Det är den skuld som har högst prioritet. Det finns många andra skulder. Skulderna är väsentligt mycket större än de 30 som är redovisade", säger han.

Planen är nu att driva vidare verksamheten en kortare tid för att förhoppningsvis få fram en försäljning berättar Mikael Kubu. Det finns enligt honom flera intressenter.

"Det är min förhoppning. Sen är det här en tekniktung verksamhet där man är beroende av personal och så vidare. Det är många bitar som ska klaffa. Sen är frågan hur kunderna ställer sig till en affär. Men givet de parametrarna så finns ett stort intresse", berättar han.

I mitten av april lämnade bolagets vd Jörgen Nilsson. Han ersattes av den operativa chefen Kristian Toivo.

Bolaget sköt också upp den årsstämma som skulle ha hållits den 27 juni. 

Bland de större ägarna i Zenterio finns bland annat riskkapitalbolaget Scope som äger 13 procent. 

Läs mer