Bristen på digital kompetens bromsar – regeringen tillsätter utredning

Utbildning
Bristen på digital kompetens bromsar – regeringen tillsätter utredning

Foto:Istockphotos

Towe Boström

Reporter

Ska kartlägga bristerna.

Många svenska bolag flaggar för att de har problem med att hitta spetskompetens, och det är exempelvis brist på programmerare. Avsaknaden av digital spetskompetens bromsar den ekonomiska utvecklingen och kan få allvarliga konsekvenser. 

För runt ett år sedan konstaterar OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, att Sverige gör mycket i frågan – men behöver göra mer. 

”Det finns en begränsad tillgång på avancerade kunskaper i informations- och kommunikationsteknik inom den svenska arbetskraften”, konstaterade OECD bland annat. 

Nu får Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket i uppdrag att kartlägga bristerna inom digital kompetens, rapporterar DN.

Tanken är bland annat att utredningen ska kartlägga vilka behov som finns för att hjälpa universitet och högskolor att satsa på relevanta utbildningar. Målet är även att utbilda befintlig arbetskraft samt satsa på spetsutbildning på universiteten.  

"Men det ligger kanske fyra-fem år i framtiden. Kompetensbehovet har vi redan i dag så vi behöver se till att de som finns på arbetsmarknaden i dag får den digitala spetskompetens som de behöver", kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman till DN.

Läs fler artiklar
LÄS MER