Sök

11 buzzwords du "måste" kunna för att hänga med i startupvärlden

Lean startupSvengelska

Foto: Flickr/WOCinTech Chat

Jonas de Lange

Jonas de Lange

Reporter

Tekniken rör sig snabbare än språket och startupsnacket blir en allt snårigare skog av ord och uttryck. Lär dig orden du bör känna till för att bli en i gänget med startupkidsen.

Nya termer som vertikaler, pivoteringar och bootstrappade bolag poppar upp i branschen. Lite pretentiöst måste man ändå medge att det är.

Det är inte utan anledning som tv-serien Silicon Valley skämtar friskt om grundare som vill göra världen till en bättre plats - genom "integrerad multiplattformsfunktionalitet".

Här är därför en lista över orden du gör bäst i att ha koll på för att inte skämma ut dig på alla hacks och grinds i Sverige.

Vertikal

På svenska skulle man kunna kalla det för produktområde. En vertikal kan vara ett särskilt sätt att utnyttja en produkt eller en helt egen produkt i sig själv. Till exempel har Klarna en vertikal som sysslar med e-handel med icke-fysiska produkter, till exempel flygbiljetter.

Disruptive

Ordet har egentligen inte någon bra svensk motsvarighet och användandet av det är ibland berättigat. Frågar man Google kan det översättas till splittrande, störande eller upplösande. Det ordet används för att beskriva i startupsammanhang är bolag som förändrar en existerande bransch i grunden. Ett motsvarande begrepp som ibland används på svenska är kreativ förstörelse.

White Label

Uttrycket används inom hela näringslivet och innebär i korthet att man inte själv frontar sitt eget varumärke mot slutkunden. I stället riktar man produkten eller tjänsten mot andra bolag som klistrar sitt eget varumärke på den. Det gäller till exempel Ibeaconbolaget Shopjoy, streamingplattformen Solidtango och den smarta knappen Flic.

Lean startup

Begreppet är en vidareutveckling av lean production eller toyotaism. Bolagsfilosofin går ut på att effektivisera produktutveckling genom att kontinuerligt vidareutveckla sin produkt och hela tiden släppa nya innovationer med små förändringar i - stället för stora lanseringar. Centrala begrepp inom lean startup är minimum viable product (MVP) och pivot - se nedan för mer om dem.

Pivot

Engelska för att snurra runt sin egen axel. Uttrycket har sitt ursprung i “Lean Startup”-filosofin och används för att beskriva bolag som går mot ett misslyckande och sedan gör om sin affärsmodell. Ett exempel är Twitter som började som ett podcast-bolag innan det blev en social mikroblogg.

USP

Även det här uttrycket används inom hela näringslivet. Förkortningen står för “Unique Selling Proposition” och används för att beskriva det unika med bolaget som gör att det kommer att lyckas. Spotifys USP är till exempel att de var först med att få med alla stora skivbolag samtidigt erbjuda sitt utbud gratis via en streamingtjänst.

Growth hacking

Growth hacking handlar om att öka användarbasen och uppmärksamheten kring ett företag på andra sätt än med klassiska marknadsföringsmetoder. Det kan till exempel handla om att skapa virala videoklipp, försöka hitta kryphål i Facebooks flödesalgoritm för att maximera spridning eller att hacka event och konferensers servrar för att ta del av deras mejllistor.

Bootstrapping

Ett ord som har sitt ursprung i det engelska uttrycket “pull yourself up by your bootstraps”. Fritt översatt betyder det att resa sig genom att dra i sina egna hängslen. I startupvärlden används begreppet för att beskriva startups som har finansierats med grundarnas egna medel, eller helt utan startkapital, som och därmed inte har tagit in externt kapital.

MVP

Förkortningen har traditionellt betytt “Most Valuable Player”. I startupsammanhang betyder det istället “Minimum Viable Product” eller den enklaste gångbara produkten. Även det här begreppet kommer från lean startup-filosofin och hänger nära ihop med pivot. Så fort bolaget har en fungerande produkt skickar man ut den för att se hur användarna reagerar och sedan finslipar man den utifrån användarnas respons. Syftet är att olika fel ska avslöjas och rättas till så tidigt som möjligt.

Exekvera

Inom aktiehandel säger man att den som ser till att ett köp görs exekverar, ordet används även inom IT för att beskriva en körning av ett program. I startupbranschen är det dock bara en försvenskning av det engelska ordet "execute". Vi har redan "utföra" eller "genomföra" som är enklare och betyder samma sak. Ordet kan även betyda "verkställa", som i att chief executive officer på engelska heter verkställande direktör på svenska.

Uppdatering: Efter artikelns publicering har vi fått läsarinput och lagt till ett elfte ord:

Unicorn

Ett företag som värderas till över 1 miljard dollar. Unicorn, enhörning på engelska, syftar på "något mycket ovanligt" - vilket gäller såväl enhörningar som företag med en så hög värdering.

Läs mer