Sök

Hur många skadar sig på elsparkcyklar? – “Sannolikt stort mörkertal”

VoiTransportElsparkcykel

Foto:Press/Tomas Oneborg/SvD/TT.

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Frivillig rapportering.

Det är högsäsong för elsparkcyklarna, och därmed ifrågasätts också deras säkerhet.

För två veckor sedan omkom en man i Helsingborg när han färdades på en elsparkcykel. I samband med det slog också ett sjukhus i Stockholm larm om att de fick in minst en skadad person om dagen.

Transportstyrelsens utredare gick också ut och varnade för riskerna med elsparkcyklarna (där han delvis blev feltolkad i medierna om att han ville förbjuda dem helt, vilket inte var fallet).  

Hur många olyckor som faktiskt sker är dock svårt att ta reda på.

Enligt Transportstyrelsen, som är den myndighet som har hand om statistiken, har det hittills i år rapporterats in 19 olyckor med elsparkcyklar i Stockholm. Men mörkertalet är enligt myndigheten troligtvis stort.

“Det är en miniminivå av händelser, sannolikt är det betydligt fler än så”, säger Ryo Yamazaki, statistiker på Transportstyrelsen.

Allvarligare olyckor där det rör sig om kollisioner med till exempel bilar rapporterar polisen in till Transportstyrelsen. Singelolyckor, som är vanligast, får Transportstyrelsen istället inrapporterade från akutsjukhusen. En rapportering som är frivillig.

“För att sjukvården ska rapportera till oss krävs också ett godkännande från patienterna, så det är mer av en frivillig enkät”, säger Ryo Yamazaki.

Ytterligare ett problem med statistiken är att fordonstyperna som är förtryckta som alternativ är cykel, bil eller moped. Elsparkcykel måste i nuläget fyllas i med fritext, vilket gör att många av olyckorna kan hamna under någon av de andra kategorierna.

Antalet cykelolyckor i Stockholm brukar ligga på runt 1000 per år, och även där antas mörkertalet vara stort.

Trots det är 19 en procentuellt sett stor ökning jämfört med 2018, då enbart två elsparkcykelolyckor rapporterades in i Stockholm på hela året.

Voi: "Jobbar proaktivt"

Det var i augusti som hyrsparkcyklarna först började dyka upp på gatorna när svenska Voi rullade ut sin tjänst.  

Voi har nu tagit till en rad säkerhetsåtgärder, berättar bolagets PR-chef Kristina Hunter Nilsson för Breakit.

“Trafiksäkerhet är väldigt viktigt för oss, vi jobbar proaktivt med det”, säger hon.

Dels kommer man inom ett par veckor lansera en virtuell trafikskola i appen där den som genomför den får extra credits att köra för.

Man skickar ut pushnotiser till användarna om att de, bland annat, ska ha hjälm, inte åka två på samma sparkcykel och inte köra berusade. Utöver det utökar man de “popup:er” som man har där man låter folk provköra, samt utbildar dem i trafikregler samt hur appen fungerar.

Man jobbar också med så kallad geofencing för att ta bort sparkcyklarna från ställen där många berusade människor rör sig, som vid studentfiranden och parader.

Läs mer