Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Företag spår enorma kostnader för klimatförändringar

Foto: Istockphoto.com

Några av de största företagen i världen förutspår att klimatförändringar kommer att kosta bolagen enorma belopp de kommande 5-7 åren. Totalt 970 miljarder dollar för 215 av världens företag.

Tobias Blixt

Tobias Blixt

tobias.blixt@breakit.se

Reporter

Det rapporterar kanalen CBS, som hänvisar till en rapport från organisationen CDP.

Själva studien omfattar närmare 7.000 företag. Av dessa har 215 bolag gett estimat på hur mycket de kan förlora på klimatförändringar. De bolagen representerar de största företagen i världen baserat på marknadsvärde och ingick i en grupp av totalt 500 stora företag i rapporten.

Den totala siffran av deras estimat landar alltså på 970 miljarder dollar.

Samtidigt beräknade 225 av de 500 stora företagen att det fanns totalt 2 biljoner dollar att tjäna genom att anpassa sig till klimatförändringarna.

Enligt CBS har bolagen identifierat risker som inkluderar högre försäkringskostnader, avskrivningar av faciliteter i hotade områden och att kunder byter till mer klimatvänliga företag.

"Vi har bett företag att beskriva risken för klimatförändringar under en längre tid. Nu ber vi dem om beräkningar av vad klimatförändringar kan kosta dem", säger rapportens författare Nicolette Bartlett.

Läs mer