Datainspektionen letar GDPR-missar – Bonnier Magazines & Brands först ut

Bonnier Bonnier News Media
Datainspektionen letar GDPR-missar – Bonnier Magazines & Brands först ut

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT & Istockphotos. Bilden är ett montage.

Tobias Blixt

Reporter

Datainspektionen drar igång ny satsning – vill kolla hur bolagen samlar in kunduppgifter.

När GDPR-lagstiftningen nyligen fyllde 1 år lovade Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin att de skulle börja få fart på tillsynen. 

Och i dag drar myndigheten igång en ny stor granskning av hur bolag använder samtycke när de samlar in uppgifter från kunder. Det de handlar om är alltså hur det är utformat och vad företaget kan kräva av dig när du godkänner att de får använda dina uppgifter.

Arbetet kommer att hålla på under sommaren och hösten och det första bolaget som myndigheten ger sig på är Bonnier-koncernens magasinverksamhet Bonnier Magazines & Brands.

Men Bonnier har inte gjort nåt fel som gör att det är just de som granskas. Istället är granskningen initierat av myndigheten själva efter. Det skriver Datainspektionen i ett pressmeddelande. 

"Tillsynen mot Bonnier Magazines & Brands AB föranleds inte av klagomål riktad mot bolaget, utan görs på Datainspektionens eget initiativ med anledning av att samtycke är ett prioriterat område enligt vår tillsynsplan", står det.

Syftet med granskningen är enligt Datainspektionen att granska utvalda verksamheter, som i fallet med Bonnier, men också att kunna få svar på vilka frågor som kan komma upp. De erfarenheterna kan man sedan använda för att vägleda andra företag i hur de kan använda samtycke när man samlar in kunduppgifter.

“Dataskyddsförordningen, GDPR, har gjort det tydligare vad som krävs när till exempel ett företag vill använda samtycke. Enskilda ska kunna förstå vad de samtycker till och genom samtycket få en aktiv kontroll över sina personuppgifter. Nu inleder vi granskningar för att se om företag använder sig av samtycke korrekt”, säger Jennie Grön som är jurist på Datainspektionen och som leder granskningen.

Frågor som myndigheten hoppas kunna besvara är exempelvis om samtycket får vara villkorat, eller om ett dotterbolag kan få samtycke till hur en hel koncern kan hantera kundernas uppgifter.

Hela granskningen beräknas vara klar i slutet av året och inleds alltså med en granskning av Bonnier Magazines & Brands.

Svar ska ha skickats till Datainspektionen senast den 1 juli och enligt myndighetens skrivelse kommer bolaget sedan att få svar om eventuella brister som måste korrigeras och om det skulle vara aktuellt med sanktionsavgifter eller inte.

Läs fler artiklar
LÄS MER