Postnord kan säga upp tusentals brevbärare – vill halvera utdelningen

Postnord e-handel
Postnord kan säga upp tusentals brevbärare – vill halvera utdelningen

Annemarie Gardshol, tillförordnad koncernchef på Postnord.

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Postnord vill halvera utdelningen av brev – tufft slag mot brevbärarna.

I förra veckan kom beskedet att 200 medarbetare på Postnord blir av med jobbet i ett sparpaket. Men det är bara början på det stålbad som den statliga jätten nu står inför.

Enligt uppgift till Breakit pågår sedan en tid tillbaka diskussioner mellan företagsledningen och facket om en betydligt större förändring som med största sannolikhet kommer innebära att tusentals brevbärare blir av med jobbet.

Bakgrunden är att Postnord vill slippa dela ut brev varje dag. Planen är istället att driva igenom en ny ordning som innebär att breven bara bärs ut varannan dag.

Norska stortinget beslutade så sent som igår om att breven ska delas ut varannan vardag. Förändringen där innebär att 1500 heltidstjänster försvinner. 

Redan i början av nästa år planerar Postnord att prova utdelning varannan dag i större skala på en rad orter i Sverige. Ett litet pilotprojekt som genomfördes i våras i en mindre stad föll väl ut och Postnords plan är nu alltså att testa systemet bredare.

Annemarie Gardshol, tillförordnad koncernchef på Postnord, bekräftar planerna:

“Vi planerar att göra ett större test nästa år. Det är en naturlig utveckling att gå över till att dela ut varannan dag när brevvolymerna sjunker. Det finns inga beslut fattade men vi ser över vår produktionsmodell och det är något vi diskuterar med bland annat facket”, säger hon.

Exakt hur stora uppsägningar det kommer bli som en följd av de planerade förändringarna vill Annemarie Gardshol inte uppge men hon säger samtidigt:

“Det är klart att behovet av brevbärare kommer gå ner men vi är mitt uppe i analysen av hur vi ska gå vidare med detta så jag kan inte ge dig någon siffra. Vi kommer att behöva minska vår organisation på brevsidan”.

Fackförbundet Seko organiserar de svenska brevbärarna inom Postnord och den lokala ordföranden Johan Lindholm är den som leder diskussionerna med företagsledningen.

“Det är inte helt klart hur mycket man kan förändra utdelningen med nuvarande lagstiftning. Det är bland annat det vi diskuterar. Jag vill inte i det här läget spekulera i om hur många brevbärare som kan förlora jobbet beroende på utgången i de här diskussionerna. Det är för tidigt att säga helt enkelt”, säger Johan Lindholm.

Postnords verksamhet regleras i postlagen och utifrån denna har Post- och Telestyrelsen, PTS beslutat om tillståndsvillkor. PTS har rätt att revidera tillståndsvillkoren förutsatt att de inte strider mot Postlagen och under nästa år kommer nya villkor att formuleras. PTS arbetar just nu med förändringar i villkoren så att det blir möjligt att ändra utdelningsfrekvensen.

“Med de kraftigt sjunkande brevvolymerna vi sett under flera år är det nuvarande systemet med utdelning varje dag inte hållbart”, säger Olof Bjurö, chef för på postavdelningen på PTS och fortsätter:

“Om vi inte kan göra förändringarna inom ramen för den nuvarande lagen så kan vi gå till regeringen med uppmaningen att ändra lagen”, säger Olof Bjurö.

Läs fler artiklar
LÄS MER