Sök

Veoneer tog in över 6 miljarder sin kapitalanskaffningsprocess

VeoneerTransport

Jan Carlson, vd på Veoneer. Foto: Press.

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Autolivs avknoppning Veoneer satsar stenhårt på att ta fram teknik som ska sitta i självkörande bilar. Men bolaget har haft en tuff resa sedan börsnoteringen för knappt ett år sedan. Aktiekursen har slaktats och för att få fart på affärerna har man plockat in nya färska miljarder.

Nu har Veoneer har tagit in 627 miljoner dollar, motsvarande över 6 miljarder kronor, före avdrag för emissionsrabatter och erbjudandekostnader i sin kapitalanskaffningsprocess.

Bolaget har tagit in 420 miljoner dollar genom emission av 24 miljoner stamaktier till ett pris om 17,50 dollar per aktie. 207 miljoner dollar har tagits in genom konvertibler med en ränta om 4,00 procent vilka förfaller 2024.

Det senare är en utökning i förhållande till tidigare offentliggjorda 180 miljoner dollar då tecknare utnyttjat sin övertilldelningsoption till fullo genom att förvärva ytterligare konvertibler till ett värde om totalt 27 miljoner dollar.

Veoneer har givit tecknare av stamaktierna en option innebärande att de under 30 dagar kan köpa ytterligare upp till 3,6 miljoner stamaktier till ett totalt värde om upp till 63 miljoner dollar.

Läs mer