Telia fimpade 80 procent av resorna – sparar en kvarts miljard per år

Telia Breakit Impact Challenge
Telia fimpade 80 procent av resorna – sparar en kvarts miljard per år

Anna Augustson, hållbarhetschef på Telia Sverige. Foto: Pressbilder samt Istock.

Erik Wisterberg

Reporter

Telia har fått bort 8 av 10 flygresor.
Här avslöjar Telias hållbarhetschef nyckelfaktorerna bakom förändringen.

Över 400 bolag har gått med i Breakit Impact Challenge. De får 30 dagar på sig att ställa om sin verksamhet så att den blir så klimatsmart som möjligt. Till sin hjälp får de konkreta steg och utmaningar som Breakit satt ihop tillsammans med en rad experter.

Denna vecka jobbar bolagen, allt från jättar som Klarna till små nystartade uppstickare som kryptosajten Trijo, med sina resor.

Flygresor är nämligen en av de allra största klimatbovarna för tjänstebolag. Investmentbolaget Kinneviks direkta utsläpp utgörs exempelvis till omkring 95 procent av flyg- och taxiresor.

Minskade med 80 procent

Den goda nyheten är man kan minska resorna markant. Sveriges Miljömål, som drivs av Naturvårdsverket och en rad andra myndigheter, lyfter fram Telia som ett föredöme.

Telekomjätten har nämligen lyckats minskat sina resor med runt 80 procent, sedan 2001. Både koldioxidutsläpp och resekostnader har minskat med ungefär lika mycket.

"Den stora framgångsfaktorn för oss har varit att titta på vad vi kan ersätta resandet med", säger Anna Augustson, hållbarhetschef på Telia Sverige, till Breakit.

Hon har jobbat på Telia sedan millennieskiftet, och sett förändringen med egna ögon.

Anna Augustson lyfter fram att bolaget har prioriterat att investera i teknik för virtuella möten.

"För oss har det varit viktigt att det har funnits bra videokonferensutrustning. Eftersom det krävs en kulturförändring för att dra ned på resandet är det viktigt att det är enkelt att ha videomöten – och att det verkligen funkar", säger hon.

"Många skulle gärna slippa att resa"

Telia har också, på grund av sparkrav, genomfört flera perioder med resestopp. Tanken har varit att spara pengar tillfälligt, men effekten har dröjt sig kvar även senare.

Förutom att Telia sparar pengar, och att miljön gynnas, ser Anna Augustson en annan positiv effekt som många kanske inte tänker på.

"Många av de som reser allra mest skulle faktiskt gärna slippa det. Det gäller att trigga medarbetarna att testa alternativ till att resa".

En annan stor faktor har varit lokalerna. Tidigare var Telia Sverige splittrat mellan jättekontoret i Farsta, en förort söder om Stockholm, och Stureplan mitt i city. Det ledde till en herrans massa resor till möten på de olika kontoren.

Nya kontoret minskade taxiresorna

Sedan 2016 sitter hela företaget i gemensamma lokaler i Arenastaden. Där har man satsat på bra cykelgarage, samt omklädnings- och duschmöjligheter för de anställda.

"Efter det har våra interna taxiresor minskat dramatiskt. Fler anställda pendlar också kommunalt eller cyklar istället för att åka bil till jobbet", säger Anna Augustson.

Nu spänner Telia bågen ytterligare. År 2030 är målet att Telia ska vara helt koldioxidneutralt och inte heller ge upphov till något avfall.

"Vi har höga ambitioner, men tanken är att vi ska nå dit. Vi som företag har ett ansvar att minska vår miljöpåverkan, och att bidra till att vi når de globala klimatmålen".

4 punkter som gjort förändringen möjlig

1. En stark mötespolicy

Implementering av en mötespolicy med fokus på mötet snarare än resan. Policyn inleds med: "Den som sammankallar ett möte skall först ta ställning till om mötet kan hållas virtuellt. Om detta inte är möjligt ...". Genom att styra medarbetarna att fatta medvetna beslut så kan organisationen förändras till att göra rätt.

2. Kompetenshöjning

Internutbildning i virtuell mötesteknik och mötesverktyg (telefon/video/Skype). Genom att höja medarbetarnas kompetens inom området ökar medvetenheten men även säkerheten att hantera virtuella mötesverktyg. På vägen märker de anställda att detta är bra även för dem som individer. De hinner med mera och får bättre balans mellan arbetsliv och privatliv – bättre livskvalitet.

3. Förebilder

Ledningen måste gå före och själva använda verktygen och mötespolicyn i det dagliga arbetet. Det är en trovärdighetsfråga.

4. Hjälp tillgänglig

Någon att få hjälp av när det varit svårt/inte fungerat – det är viktigt att ha en supportfunktion som alltid kan hjälpa till vid behov.

Resultat

I hårda siffror ser resultatet ut såhär för perioden 2001-2017.

  • Flygresor för personalen har minskat med 82 procent

  • Antalet körda mil med bil har gått ned  86 procent.

  • Resekostnaden har minskat med 78 procent vilket ungefär motsvarar 240 miljoner kronor årligen.

  • Samtidigt har antalet möten per telefon eller Skype mer än femdubblats.

Källa: Sveriges Miljömål.

Läs fler artiklar
LÄS MER