Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Regeringen godkänner Postnords önskan om höjt porto

Anders Ygeman som är energi- och digitaliseringsminister anser att en Potohöjning är nödvändig.

Regeringen ger tummen upp till Postnords önskan om att höja priset på frimärken. “Det här betyder mycket för oss” säger kommunikationsdirektören Thomas Backteman till Breakit.

Caroline Englund

Caroline Englund

caroline@breakit.se

Reporter

Att höjt brevporto står högt upp på Postnords önskelista är känt. Bolaget blöder ekonomiskt och brevvolymen minskar i en rasande fart. Sedan 2000 har antalet skickade brev minskat med 41 procent och 2018 var minskningen historiskt stor med 183 miljoner färre försändelser, vilket motsvarade en minskning med 8,3 procent. Och inget tyder på att minskningen kommer att stanna av.

“Vi är på gränsen till att vi förlorar pengar på brevutdelningen just nu”, säger Thomas Backteman.

Att Postnord inte har höjt portopriset tidigare beror på att lagen har satt stopp för det.

“Som det ser ut nu har det bara varit tillåtet att höja portot till följd av inflationen men vi har velat ändra på det så att vi också kan höja portot till följd av minskade volymer“, förklarar Thomas Backteman.

Saken har utretts av Post och Telestyrelsen och landat på regeringens bord. Regeringen ger nu tummen upp till förslaget och har skickat en skrivelse där de ställer sig positiva till förslaget till riksdagen.

“De ändrade kommunikationsmönster som användningen av ny teknik leder till innebär förändrade förutsättningar och villkor för människor, företag och offentliga institutioner. Denna omställning påverkar samhället i grunden och processen kan inte antas avstanna inom överskådlig tid. Prisregleringen i postförordningen behöver därför ändras för att skapa nödvändiga förutsättningar för en mer långsiktigt hållbar posttjänst”, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i en kommentar till skrivelsen.

Thomas Backteman bedömer att Postnord i och med de ändrade reglerna kommer att kunna höja portot med 1-2 kronor.

“Höjer vi med en krona innebär det en extra inkomst på cirka 100 miljoner. Det här betyder jättemycket för oss”, säger han

Riksdagsledamöterna har fram tills i morgon på sig att motionera mot förslaget. Om det inte sker och de remissinstanser som förslaget har skickats ut till inte kommer med några allvarliga synpunkter kan förslaget klubbas igenom redan i slutet av maj. Postnord hoppas då kunna genomföra portohöjningen i höst.

Om prisregleringen ändras gäller det för brev upp till 250 gram och inte varubrev.

Läs mer