Sök

Annonssamarbete med Almi Invest

Investera klimatsmart – tre startups som förbättrar världen med GreenTech

Almi Invest

"Sverige är unikt positionerat med ledande teknik på flera områden inom GreenTech", säger Markus Hökfelt, Fund Manager Almi Invest GreenTech-fond.

Christopher Lembke

Kommersiell redaktör

STARTUPSPANING. GreenTech- och Impact Investing är två högaktuella begrepp som bidrar till en mer hållbar planet. Nu kommer en ny generation av företag som förbättrar världen med tech.
Häng med i Almi Invests tredje startupspaning – om GreenTech.

Sverige är på väg att ta en allt starkare position som GreenTech-nation. Bara den senaste investeringen i svenska bolaget Climeon, gjorda av Baseload Capital med techmiljardärerna Bill Gates, Jeff Bezos och Mark Zuckerberg, samt världens största riskkapitalbolag Soft Banks investering i Exeger, vittnar om Sveriges styrkeposition i världen. Från att GreenTech-startups har haft svårt att locka riskkapital, kommer nu en ny våg av GreenTech-investerare som vill haka på den gröna vågen att investera i hållbara lösningar.

Här finns alltifrån Corporate Ventures till privata riskkapitalbolag, techmiljardärer och filantroper såsom Niklas Adalberth med Norrsken, Bill Gates fond Breakthrough Energy Ventures samt svenska statens riskkapitalbolag med Almi Invests GreenTech-fond. Nu står en ny generation GreenTechbolag redo att revolutionera världen med hållbara lösningar.

"Sverige är unikt positionerat med ledande teknik på flera områden inom GreenTech, trots detta ser vi alltför få svenska investerare som vågar satsa på bolag som verkligen kan ha en betydande påverkan på klimatet", säger Markus Hökfelt, Fund Manager Almi Invest GreenTech-fond.

Bolag som har stor påverkan på FN:s hållbarhetsmål, kommer att ha en starkare värdeutveckling på sikt

I takt med klimatförändringarna har människor blivit alltmer miljömedvetna vilket förändrar vårt sätt att konsumera och transportera oss, men omställningen går fortfarande alldeles för långsamt. 

"Bolag som har stor påverkan på FN:s hållbarhetsmål, kommer att ha en starkare värdeutveckling på sikt".  

Detta driver fram behovet av ny grön teknik, cirkulär ekonomi och lösningar för att kunna leva klimatsmart. Och lösningarna behövs nu för att halvera utsläppen innan 2030 och sedan fortsätta halvera varje årtionde och även bli CO2-positiva. En global utmaning som ibland kan kännas oövervinnerlig. 

"Klimatproblemet gör att vi har ett akut behov av både fler och större investeringar inom förnyelsebar energi och energilagring, mobilitet, vattenrening och ren luft", säger Markus Hökfelt.

Men det finns också klart skinande ljus i tunneln. Här är tre svenska GreenTechbolag som driver på den gröna vågen och skapar världsledande hållbara energilösningar, bränslen och ren luft: 

1. CorPower Ocean – skapar nästa generation av vågkraft 

Vågkraft kan bli en nyckelteknologi för att möjliggöra framtida elsystem att gå till 100 procent förnyelsebart. Det finns två stora utmaningar inom vågkraft – stormöverlevnad och effektiv elproduktion i normala väderförhållanden. För att överleva tuffa förhållanden har vågkraftverk historiskt blivit stora, tunga och dyra i förhållande till mängden el de har kunnat producera.

CorPowers teknik har visats kunna generera fem gånger mer energi per ton än tidigare kända lösningar, vilket ger goda förutsättningar för vågkraft att bli en konkurrenskraftig energikälla. Nyckeln till detta är innovativa lösningar som gör kraftverken ”transparenta” i stora stormvågor – och därmed undviker stora krafter och som annars riskerat slita sönder dem – kombinerat med styrteknik som förstärker produktionen i normala vågförhållanden.

Energi från havet är en viktig förnyelsebar energikälla som kan komplettera el producerad från sol och vind, med fördelen att produktionen varierar mindre, är mer förutsägbar och att den producerar under dagar då det inte blåser. 

Tekniken i CorPowers vågkraftverk har sin grund i Stig Lundbäcks arbete kring hjärtats pumpfunktioner, samt 30 års forskning inom vågenergi vid NTNU i Trondheim. Under 2016-2018 har bolaget bevisat och certifierat sin teknologi med ett verk i halvskala som genomgått riggtester i Stockholm följt av havstester vid European Marine Energy Centre på Orkney-öarna utanför norra Skottland. Med hjälp av den senaste investeringen från Almi Invest och Midroc New Technology ska bolaget ta nästa steg i kommersiell skala. Bolaget har kapacitet att bidra radikalt till omställningen till hållbar energiproduktion.

2. C-Green Technologies – gör bränsle av slammet                

Med C-Green Technologies lösning återvinns slam från avloppsreningsverk och industrier genom att omvandlas till biokol, som bland annat går att använda som bränsle. Detta medför nollutsläpp av metangas, färre transporter och minskade utsläpp av koldioxid samt gör att smittoämnen, mikroplaster, läkemedelsrester och andra oönskade ämnen inte hamnar i naturen. 

Slam är ett svårlöst problem som bildas i stora mängder i industrin, jordbruket och i kommunala reningsverk som en biprodukt från olika processer. Slam är mycket blött, upp till 85 procent vatten, och kan innehålla miljöskadliga ämnen vilket gör hanteringen problematisk. Dagens metoder att ta hand om slam är både dyra och inte särskilt miljövänliga, då det oftast transporteras med lastbilar och dumpas som landutfyllnad eller komposteras och sprids på åkermark. Detta slösar energi, frigör metangaser i atmosfären samtidigt som mikroplaster och andra oönskade ämnen sprids i naturen.

C-Green Technologies process är mycket kostnadseffektiv och kräver ingen extern värmeenergi. Det leder också till färre transporter eftersom volymen på det torra biokolet är 70 procent mindre än det våta slammet. Bolagets första fullskaliga anläggning för att omvandla industriellt slam till biobränsle håller nu på att byggas i samarbete med Stora Enso i Finland. Anläggningen, som uppskattas generera 13 GWh förnybart biobränsle per år från 25 000 ton slam, beräknas stå färdig 2019.

Lösningen har stor affärsmässig potential, är globalt skalbar och har därför goda förutsättningar att ge en betydande minskning av växthusgaser.

3. Enjay – förvandlar förorenad luft till återvunnen energi

Idag är det inte möjligt att återvinna frånluft på ett effektivt sätt. Det är ett stort problem för många verksamheter och fastighetsägare då det finns direktiv och lagkrav på att man ska återvinna frånluft. Fram tills nu har man i princip sett mellan fingrarna när det gäller frånluft från restauranger eftersom det har varit omöjligt att återvinna sådan luft.

Enligt FN:s klimatrapport går ca 40 % av världens totala energiproduktion till uppvärmning och nedkylning av byggnader. Alla tidigare försök att återvinna energi från till exempel restaurangventilation har misslyckats eftersom utrustning mm har blivit så hårt angripen eller förstörd pga. den förorenade luften som finns i exempelvis ett restaurangkök.

Enjay har tagit fram en metod för att återvinna luft och omvandla den både till värme och kyla på ett robust sätt och på så sätt kan man tillvarata och återvinna energi. Energilösningen passar luftmiljöer i fastigheter som är besvärliga på grund av fetter och föroreningar i luften. 

Metoden heter Lepido, och är en patenterad energiåtervinnare som är okänslig för restaurangventilation. IP:n ligger i att förångardelen kan hantera den extrema miljön i restaurangventilation där luften är fylld med fett, sot och andra föroreningar. Med en Lepido i sitt ventilationssystem kan fastigheten återvinna energin där det tidigare inte var möjligt och kan nu skicka in den tillbaka i fastigheten antingen som värme eller kyla – eller både och – och spara hundratusentals kWh varje år. Med hjälp av den molnlösning som bolaget har tagit fram kan man följa, i realtid, den energibesparing som Lepidon bidrar till. Produkten går lika bra att användas vid nybygge som retro-fitting.

Lösningen kan hantera och leverera både värme och kyla vilket gör att Lepidon passar på en global marknad då olika regioner behöver uppvärmning eller nerkylning. Lepidos teknik kommer att öppna upp för fler segment som har samma behov inom till exempel garage, livsmedelsproduktion med flera. Enjay har potential att ge en mycket stor energibesparing och mycket stor CO2 reduktion.

I dagarna slöt Enjay ett mångmiljonavtal på 30 miljoner med det globala amerikanskägda ventilationsföretaget Swep.

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Har du också ett bolag som revolutionerar din bransch? Pitcha in ditt bolag här!

Läs även Almi Invests startupspaningar om musictech och sportstech!

Läs mer