Förlusten växer för Sportamore

Sportamore e-handel
Förlusten växer för Sportamore

Johan Ryding, Sportamore Foto: TT

Finwire / Breakit

E-handlaren uppdaterar sina finansiella mål.

Sportamore redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst och justerar de finansiella målen.

Rörelseresultatet i kvartalet blev -9,8 miljoner kronor (1,3). Sportamores försämrade rörelseresultat i det första kvartalet förklaras av icke realiserade skalfördelar tillsammans med ett lägre genomsnittligt ordervärde.

"Koncernens rörelsekostnader exklusive varukostnader har ett mindre linjärt samband med omsättning än tidigare vilket givetvis är gynnsamt vid tillväxt men med en lägre omsättning i perioden får detta en negativ inverkan", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Omsättningen uppgick till 237,7 miljoner kronor (209,9), en ökning med 13 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev -3,7 miljoner kronor (3,3).

Resultatet före skatt var -10,6 miljoner kronor (1,1).

Resultatet efter skatt blev -7,2 miljoner kronor (0,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,74 kronor (0,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -27,5 miljoner kronor (-11,6).

Sportamore skriver i rapporten att bolaget ska fortsätta sin "kraftiga" tillväxtresa.

"I våra finansiella mål slår vi fast att vi ska leverera en årlig försäljningstillväxt1 om 15-25 procent. Vi ser också att de investeringar vi gjort i infrastruktur och automation givit oss en fantastisk fin position för att åtnjuta stora skalfördelar vid fortsatt tillväxt. Detta är en av anledningarna till att vår tro på koncernens förmåga har stärkts och vi uppdaterar därför vårt gamla ebitda-baserade mål och ersätter det med ett mål om att uppnå minst fem procent ebit-marginal för samtliga marknader", skriver vd Johan Ryding i rapporten.

Övergången till ebit från tidigare ebitda sammanhänger också med att bolagets investeringar i lagerautomation har ökat våra avskrivningar väsentligt och det därmed anser ebit vara ett mer relevant mått i detta sammanhang.

I samband med uppdatering av de finansiella målen så antar styrelsen en uppdaterad utdelningspolicy som lyder: När det fria kassaflödet överstiger attraktiva investeringar i
lönsam tillväxt ska utdelning lämnas.

Sportamore, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 237,7 209,9 13,2%
EBITDA -3,7 3,3
EBITDA-marginal 1,6%
Rörelseresultat -9,8 1,3
Rörelsemarginal 0,6%
Resultat före skatt -10,6 1,1
Nettoresultat -7,2 0,3
Resultat per aktie, kronor -0,74 0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet -27,5 -11,6

Läs fler artiklar
LÄS MER