Kinneviks substansvärde var 305,59 kronor per aktie den 31 mars

Kinnevik
Kinneviks substansvärde var 305,59 kronor per aktie den 31 mars

Georgi Ganev, vd på Kinnevik och Cristina Stenbeck, storägare i Kinnevik. Foto: Press samt Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Finwire / Breakit

Investeringarna i Mathem och Budbee gör att Kinneviks portfölj växer.

Investmentbolaget Kinneviks substansvärde var 305,59 kronor per aktie den 31 mars. Det kan jämföras med 255,71 kronor samma tidpunkt i fjol och 339,28 kronor vid årsskiftet.

Rörelseresultatet i första kvartalet 2019 blev 13 748 miljoner kronor (2 714). Här ingår värdeförändringar med 13 802 miljoner kronor (2 560).

Resultatet före skatt var 13 742 miljoner kronor (2 700).

Resultatet efter skatt blev 13 742 miljoner kronor (2 700). Resultat per aktie hamnade på 49,84 kronor (9,82), vilket innebär en ökning med 408 procent mot föregående år.

De totala investeringarna var 1 084 miljoner kronor i första kvartalet, fördelat på 889 miljoner kronor i Mathem, 46 miljoner kronor i Budbee och 113 miljoner kronor i befintliga bolag. Kinnevik har i april förbundit sig att investera ytterligare 300 miljoner norska kronor i Kolonial, varav 150 miljoner norska kronor i form av ett konvertibellån till bolaget och resterande i form av köp av befintliga aktier från tidiga investerare.

Nettoskulden ökade under kvartalet med 1,1 miljarder kronor till 4,0 miljarder kronor, främst till följd av investeringen i Mathem, motsvarande en belåningsgrad om 4,5 procent av portföljvärdet.

"I linje med vår strategi att accelerera vår privata portfölj och satsa på våra bolag där vi ser en tydlig potential investerade vi 0,9 miljarder kronor i Mathem och gjorde tilläggsinvesteringar i två av de nordiska bolagen som tillkom till vår portfölj under det förra året, Budbee och Kolonial", kommenterar vd Georgi Ganev i delårsrapporten.

"Det första kvartalet kännetecknades av stabil operationell utveckling i våra portföljbolag och en betydande återhämtning i Kinneviks substansvärde. Zalando kommunicerade sin ambitiösa plan att bli ”the starting point for fashion” i Europa, och Millicom genomförde ett stort förvärv i Centralamerika, ett av de största i bolagets historia", fortsätter Georgi Ganev.


Kinnevik, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Rörelseresultat 13 748 2 714 406,6%
Resultat före skatt 13 742 2 700 409,0%
Nettoresultat 13 742 2 700 409,0%
Resultat per aktie, kronor 49,84 9,82 407,5%
 

Läs fler artiklar
LÄS MER