Sök

Förbud mot spelreklam? Här är ministerns besked

nätkasino

Ardalan Shekarabi, civilminister. Foto: Tobias Blixt

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Civilminister Ardalan Shekarabi utesluter inte ett totalförbud mot spelreklam.

Spelreklamen har varit hårt debatterad sedan årsskiftet då den nya spellagen trädde ikraft. I samband med det så välkomnades alla spelbolag att söka licens i Sverige, något som även öppnade upp för reklammöjligheter som tidigare hade varit stängda.

Ardalan Shekarabi har tidigare kritiserat de två branschorganisationernas egna förslag på åtgärder för att göra spelreklamen mindre aggressiv och frekvent. 

När civilministern kallade till en presskonferens under onsdagen var det för att presentera hur regeringen tänkte gå vidare för att reglera spelreklamen ytterligare.

Han meddelade där att regeringen ska ge Spelmarknadsutredningen uppdraget att undersöka vilka åtgärder som kan krävas för att begränsa marknadsföringen.

En utredning som ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Han utesluter inte att det skulle kunna röra sig om ett totalförbud. Eller att det till och med skulle kunna krävas grundlagsändringar om det skulle krävas för ett sådant förbud.

"Det här är inte för att det är för jobbigt med reklam när man tittar på fotboll. Det handlar om folkhälsan", säger han på presskonferensen.

Men totalförbud är bara ett alternativ som han ser skulle kunna bli verklighet framöver. Utredaren kommer att få fria händer att lägga fram förslag på förändringar.

"Det är rimligt att utredaren, utifrån det kunskapsunderlag som finns, får möjlighet att föreslå den förändring som är nödvändig för att vi ska ha tillräckligt bra konsumentskydd", säger Ardalan Shekarabi.

Såhär lät det när Breakit var på plats för att bevaka presskonferensen:

# Ardalan Shekarabi inleder presskonferensen med att meddela att regeringen med den nya spellagen har en möjlighet att agera för att säkerställa att konsumenten skyddas vid spel.

# "Vi anser att situationen med spelreklam är ohållbar. Vi har problem med både innehåll och omfattning", säger han.

# Sedan juni 2018 har Spelmarknadsutredningen ett uppdrag att analysera bland annat ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningar av spel.

# Regeringen ska nu ge utredningen i uppdrag att också ta fram åtgärder för att begränsa marknadsföringen av spel.

# I det uppdraget ska utredningen överväga flera saker.

# Bland annat:

# Om särskild måttfullhet bör gälla, på samma sätt som för alkoholreklam.

# Om vissa inslag i spelreklam bör begränsas. Det kan exempelvis vara bonusar, jackpottar och gratisspel.

# Om det krävs ytterligare informationskrav.

# Om det borde finnas särskilda begränsningar för farligare spel.

# Hur omfattningen av reklam kan begränsas. Det skulle kunna handla om reklam under livesändningar av sport.

# Vilka konsekvenser som skulle kunna komma av ett totalt eller partiellt förbud av spelreklam.

# Det är alltså några av de saker som utredaren ska undersöka. Ardalan Shekarabi utesluter inte att det skulle kunna bli ett totalförbud, men det är alltså en möjlig åtgärd av flera som ska utredas.

# "Syftet med åtgärden och processen är att skydda svenska konsumenter på spelmarknaden. Också för att säkerställa att intentionerna med omregleringen uppfylls", säger han.

# Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

# "Det här är inte för att det är för jobbigt med reklam när man tittar på fotboll. Det handlar om folkhälsan", säger Ardalan Shekarabi.

# Det ska också finnas med i utredningen om det kan krävas en grundlagsändring för att de här åtgärderna ska kunna genomföras. Något som skulle kunna vara aktuellt.

# Ardalan Shekarabi gav spelbolagen en deadline till den 31 mars då spelmarknaden skulle ha kommit in med förslag på självreglering. Han var inte nöjd med de åtgärder som föreslagits.

# Efter bara tre månader med en ny spellag väljer man alltså att inleda processer som ska skärpa lagstiftningen för att genom lagar reglera reklamen.

# "var vi överens om att det skulle komma att behövas justeringar, så är det med alla omregleringar att man måste justera regelverket i efterhand. För man ser saker som uppstår i efterhand", säger Ardalan Shekarabi.

# "Vad var syftet. Ett. Staten skulle återta kontrollen. Två, varför. För att skydda konsumenterna."

# "Då måste man ställa sig frågan. Utifrån den rådande situationen kring spelreklam idag. Har vi tillräckligt bra skydd för konsumenterna? Nej det kan jag inte säga att vi har."

# Gällande eventuella eventuella ändringar i grundlagen så är det inget som civilministern vill utesluta. Det skulle enligt honom kunna krävas för att skydda svenska medborgare.

# "Vi vill inte utesluta det i det här läget. Statens skyldighet är att skydda konsumenter och medborgare på riskfyllda marknader. Det här är definitivt en marknad som är fylld av risker. Då kan vi inte i det här läget utesluta att det behövs en grundlagsändring om utredaren nu skulle komma fram till att det är ett totalförbud som krävs."

 

Läs mer