Stora svenska techbolag kan stängas ute i nytt optionsförslag

Personaloptioner
Stora svenska techbolag kan stängas ute i nytt optionsförslag

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Bara företag som definieras som ”innovationsbolag” ska omfattas av de nya reglerna, enligt utkastet i optionsutredningen.

Den statliga utredaren Anders Bengtsson presenterade på onsdagsförmiddagen ett utkast till ny lagstiftning kring personaloptioner. Förslaget innebär lättnader för både techbolagen och deras anställda - men det är långt i från alla som kommer få möjlighet att nyttja regeländringarna.

Enligt Breakits källor använder sig den stagliga utredaren av en relativt snäv definition av det som kallas för ”innovationsbolag”. Det är dessa bolag som kommer att få använda sig av det nya regelverk som nu håller på att tas fram.

Men för att klassifieras som ett ”innovationsbolag” får företaget inte omsätta mer än 80 miljoner kronor eller ha mer än 50 anställda. Bolaget får inte heller vara äldre än sex år.

Denna begränsing innebär att en rad kända svenska techbolag inte kommer omfattas av de nya reglerna. Till exempel Spotify, Izettle och Klarna är alldeles för stora för att slå sig in bland regeringens ”innovationsbolag”.

I utkastet föreslås också att bolag som jobbar med finansiella tjänster undantas från reglerna, precis som i det brittiska regelverket som utredaren har inspirerats av. 

När utredaren presenterade begränsningsreglerna på onsdagen för representanter från den svenska startupindustrin framfördes invändningar mot hur de utformats. Utredaren betonade att det fortfarande bara handlar om ett utkast som kan komma att modifieras.

Läs fler artiklar
LÄS MER