Fundedbyme genomför nyemission på 9,8 miljoner kronor

Fundedbyeme
Fundedbyme genomför nyemission på 9,8 miljoner kronor

Daniel Daboczy är en av grundarna till Fundedbyme. Foto: Jonas De Lange.

Finwire / Breakit

Efter floppen på börsen – nu vill crowdfundingplattformen ta in nya pengar.

I början av mars gjorde Fundedbyme debut på börsen. Det gick inte alls som planerat och aktien föll snabbt från introduktionspriset på 65 kronor och handlas för närvarande för strax under 8 kronor.

Nu vill Fundedbyme genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen är villkorad av att årsstämman den 15 maj förlänger styrelsens mandat att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Motivet för företrädesemissionen är att fortsätta förhandlingar med aktörer som passar in i bolagets förvärvsstrategi, vilket innebär fokus på företag som bidrar till att bolaget kan hjälpa entreprenörer i flera olika faser. Kapitalet från emissionen ska även gå till att påskynda bolagets geografiska expansion genom en strategi som bygger på joint ventures.

Fundedbymes kärnverksamhet är crowdfunding där det finns stor potential att växa. En del av kapitalet från emissionen kommer att gå till att fokusera på ytterligare tillväxt.

Bolaget emitterar units och kommer vid fullteckning att tillföras 9,8 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,4 miljoner kronor. Styrelsen kan vid stort intresse utöka nyemissionen med 5,0 miljoner kronor.

Villkoren i nyemissionen innebär att fyra befintliga aktier ger rätt att teckna en unit för 7,25 kronor. En unit består av en aktie till teckningskursen 7,25 kronor och en vederlagsfri teckningsoption som ger möjlighet att teckna en aktie mellan maj till juni 2020 till teckningskursen 15 kronor. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 24 april och aktien handlas exklusive uniträtt den 25 april. Teckningstiden löper från 30 april till 17 maj och handel med uniträtter sker den 30 april till 15 maj.

Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier av ett konsortium av affärsänglar upp till 6 miljoner kronor motsvarande 60 procent av emissionsbeloppet. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 10,0 procent på garanterat belopp.

Fundedbymes mål är fortsätta växa både geografiskt och tekniskt, vilket bland annat omfattar att ha fler än 350 000 investerarmedlemmar och minst fyra nya joint venture företag före 2021. Ambitionen är att bli en ledande koncern som hjälper entreprenörer i flera olika faser, från såddfinansiering och hela vägen till pre-IPO.
 

Läs fler artiklar
LÄS MER