Spelbranschens svar till Ardalan Shekarabi

nätkasino
Spelbranschens svar till Ardalan Shekarabi

Ardalan Shekarabi, civilminister. Foto: TT/Istockphot

Tobias Blixt

Reporter

Listar fem åtgärder.

Civilminister Ardalan Shekarabi ställde ett ultimatum till den svenska spelbranschen i februari. Budskapet var att spelreklamens aggressivitet och mängd skulle minska och branschen fick till slutet av mars på sig att hitta en lösning.

Idag har de två branschorganisationerna Sper och Bos lämnat in en gemensam skrivelse till civilministern om vilka åtgärder de tänker ta för att uppnå en mer måttfull marknadsföring.

Spelbranschen berättade i ett debattinlägg hos Svenska Dagbladet om delar av de åtgärder man tänker vidta. Nu har de släppt hela den skrivelse som lämnats till civilministern, där de punktar upp 5 åtgärder.

De är följande:

1. Samverkan i Spelbranschen

De två stora branschorganisationerna ska samarbeta med varandra för att hitta en hållbar lösning. Branschorganisationerna skriver att de idag representerar 32 medlemmar som har spellicens i Sverige, men att de tillsammans utgör den större delen av spelmarknaden sett till omsättning.

2. Riktlinjer och praxis

Branschorganisationerna skriver att det område som de själva kan påverka är innehållet och budskapet i marknadsföringen. Därför har de tagit fram gemensamma riktlinjer för reklamen enligt deras tolkning av måttfullhet.

Riktlinjerna ska börja gälla 1 april 2019 och omfattar inte tidigare slutna annonsavtal.

3. Marknadsföring ska ske med hänsyn tagen till omsorgsplikten

Här skriver organisationerna att det är viktigt med försiktighet för att skydda spelarna mot överdrivet spelande, men också vikten av att hjälpa till att minska spelandet när anledning finns.

Det är också “av oerhörd vikt” att inga marknadsutskick i direkta kanaler riktas till avstängda spelare.

4. Samverkan med media

“Branschen erfar att mängden spelreklam har nått en väldigt hög nivå.” Så skriver organisationerna, men hänvisar till att lagstiftningen bara reglerar innehållet och inte själva mängden reklam.

De skriver också att det är problematiskt att hantera volymfrågan inom branschen, exempelvis på grund av konkurrensskäl. Här vill branschorganisationerna samarbeta med media och i skrivelsen står att ett första möte har hållits med mediehusens branschorganisation TU.

Det står också att reklam för snabblån och spelreklam inte bör förekomma tillsammans.

5. Kunskap och dialog

En branschutbildning ska hållas i april-maj för att öka kunskapen om regleringen av marknadsföringen dit spelaktörer och andra berörda kommer att bli kallade. Branschorganisationerna menar att “det är genom dialog, erfarenhetsutbyte och ökad kunskap som en verklig förändring kan ske”.

Under torsdagseftermiddagen väntas Ardalan Shekarabi kommentera förslagen. 

UPPDATERING: Läs ministerns svar här (Spoiler: Han är inte nöjd)

Läs fler artiklar
LÄS MER