Socialdemokraterna kräver svar: "Vi vill ha svar på hur lång livstid elscootrarna har"

Lime Voi Hållbarhet
Socialdemokraterna kräver svar: "Vi vill ha svar på hur lång livstid elscootrarna har"

Emilia Bjuggren, Socialdemokratiskt borgarråd i Stockholm. Foto: Press & Läsarbild

Tobias Blixt

Reporter

Vill ha transparens kring utsläpp och arbetsförhållanden.

Elsparkcyklarna har etablerat sig i Stockholm och är sedan ett halvår tillbaka ett naturligt inslag på gatorna. Den svenska utmanaren Voi var först med att lansera i Sverige, men har sedan fått sällskap av flera andra bolag.

Elscooterns snabba och aggressiva expansion har samtidigt fört med sig en hel del kritik. Företagen som etablerar sig i Europa säger sig jobba nära städerna för att inte väcka irritation när de lanserar sina elsparkcyklar. Trots detta har flera städer reagerat – i vissa fall genom att slänga ut elsparkcyklarna.

Nyligen granskade Breakit även elsparkcyklarna i ett reportage där vi lyfte fram att livslängden på det nya transportmedlet i vissa fall är så kort som 2-3 månader.

Något som fick trafikborgarrådet och miljöpartisten Daniel Helldén att reagera.

"Det är klart att det bör vara fordon som är mer hållbara, så att inte är någon form av slit-och-släng-varor", sade Daniel Helldén till Breakit då.

Nu kräver Socialdemokraterna att miljö- och hälsoskyddsnämnden, tillsammans med trafiknämnden, ska ta fram ett underlag för att redovisa effekterna av ett ökat användande av elsparkcyklar.

“Vi vill ha transparenta svar på hur lång livstid elscootrarna har, hur delar återanvänds och återvinns. Vi vill också veta hur arbetsvillkoren ser ut för de som laddar elscootrarna”, säger Emilia Bjuggren, socialdemokratiskt borgarråd i Stockholm.

"Vi kommer lägga en skrivelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden och till trafiknämnden."

Frågeställningar som de vill ha svar på inkluderar också arbetsförhållanden under och miljöpåverkan från tillverkningen av elscootern och dess batterier. Liksom vilka utsläpp som skapas av bilarna som hämtar upp och ställer ut sparkcyklarna.

“Vi menar att Stockholmarna har rätt att veta. Många tror att det är ett hållbart sätt att transportera sig, men då är det viktigt att Stockholmarna får den informationen. Speciellt om man ska erbjuda företagen offentliga utrymmen.”

Emilia Bjuggren delar annars trafikborgarrådets syn på att det är bra med formaliserade samarbeten mellan staden och företagen som hyr ut elsparkcyklar. Men staden måste också kunna ställa krav på aktörerna.

“Vi måste gemensamt och demokratiskt kunna ställa krav på hur vi använder offentliga utrymmen i staden. I Malmö har man hittat sätt att reglera det här i större utsträckning, så det är möjligt”, säger hon.

I Stockholm finns i dagsläget ingen reglering av elsparkcyklarna, utöver att en cykel inte får stå på samma plats i mer än 24 timmar.

Läs fler artiklar
LÄS MER