Magdalena Andersson: Nej till EU:s nya digitalskatt

EU Ekonomi & skatt digitalskatt
Magdalena Andersson: Nej till EU:s nya digitalskatt

Direkt / Breakit

Sverige står fast vid sitt motstånd mot EU:s förslag om beskattning av digitala företag, som Google och Amazon.

Däremot kan Sverige överväga att ändra alkoholbeskattningen så att den blir mer proportionerlig till alkoholinnehållet.

Det sade finansminister Magdalena Andersson till Nyhetsbyrån Direkt på väg in till ekofinmötet på tisdagen.

"Det är min bedömning att vi inte kommer att nå en överenskommelse idag (om den digitala beskattningen)", sade hon.

Alla beslut i skattefrågor i EU kräver enhällighet. Förutom Sverige motsätter sig också Danmark, Finland och Irland förslaget.

Sverige ogillar att den digitala beskattningen skulle utgå från där varor och tjänster konsumeras, inte där värde skapas, produkter tillverkas, och forskning och utveckling äger rum. Något som kan slå mot ett digitalt exportland som Sverige.

Sverige vill att det är inom OECD och inte EU som arbetet ska bedrivas för att hitta en modell för att beskatta digitala företag.

"Den diskussionen i OECD är inte heller oproblematisk. Men det är rätt forum", sade Magdalena Andersson.

Viktigast i OECD-arbetet är givetvis att slutresultatet blir rätt, sade hon.

Alkoholskatten kan ändras

När det gäller EU:s regler om punktskatter på alkohol sade finansministern att hon är intresserad av att studera möjligheten till en mer proportionerlig skatt i förhållande till alkoholinnehållet.

Förslaget på ekofinmötets bord skulle ge EU-länder en möjlighet att beskatta alkohol på detta sätt.

"Då får man en närmare koppling till folkhälsan än idag. Det tycker jag man ska titta på i så fall", sade hon.

En annan del av punktskatteförslaget för alkohol är att undanta mycket små tillverkare från skatt. Men Magdalena Andersson tyckte att EU:s ordförandeland Rumänien förespråkar en alltför hög gräns: 150 liter per år.

"Dessa siffror framstår som helt orimliga. Det skulle kunna påverka Sverige om icke-beskattad alkohol för eget bruk kommer i omlopp", sade hon.

Läs fler artiklar
LÄS MER