Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Almi Företagspartner sågas – förskönade rapporteringen av lån till kvinnor

Statliga Almi Företagspartner får kritik för missvisande rapportering av lån till kvinnor.

Towe Boström

Towe Boström

towe@breakit.se

Reporter

Riksrevisionen har, genom ett grundlagsskyddat oberoende, mandat att granska statliga myndigheter och verksamheter.

Därför väger det tungt när myndigheten väljer att slå ned på dem som missköter sig. 

I det här fallet är det Almi Företagspartner som får smäll på fingrarna av Riksrevisionen efter en ny granskning.

Ett av Almis uppdrag är att ge lån till företag som har svårt att få ”vanliga lån”, det innefattar till exempel startups. Enligt uppdraget ska det även riktas ett särskilt fokus på kvinnor vid utlåningen.

När Riksrevisionen har tittat på hur Almi uppnår sina mål råder det  ingen tvekan om att de är missnöjda med resultatet. 

Granskningen visar på brister i hur Almi återrapporterat andelen kvinnor som fått lån. När pengar lånats ut till företag som leds av mixade team, med minst en man och en kvinna, har man helt sonika redovisat det som lån till kvinnor.

Emilia Johansson är projektledare för granskningen.

”Almi har inte varit tydliga med att företag som leds av mixade team räknas som att de leds av kvinnor. Därmed har Almi givit sken av ett bättre utfall än vad som faktiskt varit fallet”, säger Emilia Johansson.

Regeringens styrning av Almi får också kritik då Riksrevisionen menat att styrningen och uppföljningen av arbetet brustit.

”Riksrevisionen uppmanar regeringen bland annat att överväga att omformulera Almis uppdragsmål så att det bättre knyter an till de jämställdhetspolitiska målen. Almi rekommenderas att förbättra sin redovisning av andelen kvinnor och män som får lån”, skriver Riksrevisionen i ett utlåtande.

Riksrevisionens utredning visar att 17 procent av lånen gick till kvinnor, och 13 procent till mixade team, under 2017.

Läs mer