Tessins småsparare hotas av nytt bakslag – "Finns aldrig garantier"

Tessin
Tessin

Tessin

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

En ny kris hotar småsparare som investerat via crowdfundingplattform Tessin.

Tessin är en crowdfundingplattform som låter vanliga privatpersoner investera i olika fastighetsprojekt som är i behov av kapital. Vi har tidigare rapporterat om två konkurser som drabbat investerare som tillsammans satsat mångmiljoner. 

Nu har Tessins investerare råkat ut för ytterligare en nit.

Det handlar om ett pågående fastighetsprojekt i Småland, som uppförs av företaget Zenergy, där Tessins sparare investerat totalt 17 miljoner kronor i två finansieringsrundor.

Nu hopar sig orosmolnen då Zenergy befinner sig i en pågående rekonstruktion sedan början av året. Krisen var ett faktum då bolagets likvida medel sjönk till 700.000 kronor och det saknades kapital för att täcka de växande skulderna.

Zenergy har ett antal dotterbolag. Det är i ett av dessa, "Zenergy bostäder kvarter1 i Skillingraryd", som genomför projektet Illern, som Tessins investerare lagt sina pengar.

Vi frågade Johan Sölveland, ansvarig för rekonstruktionen i Zenergy, hur oroliga investerarna bör vara.

”Det är klart man får vara hyfsat orolig över detta innan det här fått en lösning. Samtidigt är det inget dåligt bolag på något sätt”, säger Johan Sölveland.

Han menar att det finns substans och möjligheter i Zenergy – men bolaget måste få in pengar för att överleva. I dagsläget uppgår skulderna, större delen av fordringar från leverantörer, till runt 15 miljoner kronor.

”Min bedömning är att man måste få ett externt kapitaltillskott på något sätt, man kan inte ta det här organiskt. Man måste i princip ha ett ägartillskott”, säger Johan Sölveland.

Under 2017 omsatte koncernen runt 36 miljoner kronor men backade samtidigt med nästan 30 miljoner kronor.  

Enligt rekonstruktören har Zenergy investerat stora summor i projekt och organisation. Samtidigt har allt inte gått enligt tidsplan, det väntade kassaflödet uteblivit och i början av året ersattes vd:n. I nuläget finns inte nog med kapital i dotterbolaget för att avsluta projektet Illern.  

”Man har pratat om att det återstår ett antal miljoner att lägga in för att färdigställa den sista huskroppen och en del pyssel runt”, säger Johan Sölveland.

Jonas Björkman, vd på Tessin, hänvisar till den information Zenergy kommunicerade i mitten av januari. Då meddelade bolaget att de gör ”bedömningen att betalningsoförmågan inte är bestående på ett sätt som innebär obestånd” samt att de såg positivt på att sälja projekt Illern till en extern part längre fram.

Kommer investerarna få tillbaka pengarna? 

 ”Det finns aldrig garantier och det finns alltid risker och det går inte att svara på exakt vad som kommer hända, men det finns en säkerhet för lånet”, säger Jonas Björkman.

Lånen är i de här fallen säkerställda med fastighetspant, proprieborgen och aktiepant. Fastighetspanten för lånen uppgår till 17 miljoner kronor med bästa rätt, alltså först tjing på pengarna. 

”Så länge värdet inte understiger 17 miljoner har alla investerare rätt till de 17 miljonerna när man säljer fastigheten”.

Om summan skulle bli lägre vid en eventuell försäljning kvarstår Tessins/spararnas fordran på Zenergy. 

”Finns det tillgångar i moderbolaget eller annan pantsättning kommer man försöka kräva ut det också. Du har flera olika säkerhetsstrukturer men fastighetspanten är den tydligaste”, säger Jonas Björkman.

Tessin kommer att uppdatera investerarna när de får mer information från Zenergy.

Rekonstruktören Johan Sölveland säger i sin tur att investerarna inte kan göra så mycket mer än att vänta. Han utesluter inte att det kan bli aktuellt att dotterbolagen säljs. I nuläget pågår diskussioner med intressenter om investeringar i Zenergy, där ägarskaran främst utgörs av mindre sparare.

Hur mycket pengar behöver tillföras?

“Man måste åtminstone brygga med ett antal miljoner. Kan man lösa det kan man sedan komma vidare med exempelvis avyttringar av fastigheter”.

Hur snart behöver ni få in kapitalet för att klara det?

”Jag kan inte kommenterar det närmare, men man behöver ett kapitaltillskott relativt snart”. 

Läs mer