Efter Black friday-floppen: Ny kalldusch för XXL

Efter Black friday-floppen: Ny kalldusch för XXL

XXL Foto: TT

Finwire / Breakit

Den norska sportkedjan XXL redovisar en minskad vinst för det fjärde kvartalet.
"Resultatet är en besvikelse som grundas i dåligt utförande", skriver bolaget i rapporten.

Norska sportkedjan XXL gick ut med en vinstvarning i december. Samtidigt lämnade nye vd Ulf Bjerknes bolaget efter mindre än en månad på posten.

Orsaken till bakslaget var ett ”Black Friday-haveri”. XXL meddelade att man hade varit "för aggressivt med prissänkningar och har inte justerat och följt upp prisstrategierna tillräckligt".

Nu släpper bolaget rapport för det fjärde kvartalet som visar en minskad vinst. Kedjan uppger att det inte blir någon utdelning eller återköp av aktier förrän tidigast i det fjärde kvartalet.

”Resultatet är en besvikelse”, skriver bolaget i rapporten. 

Orsaken till tappet är bland annat ”dåligt genomförande” kopplat just till XXL:s många rabatt-kampanjer.

”Relevanta rutiner har förbättrats för att säkerställa att detta inte händer igen.”

# Omsättningen var i linje med förväntat och landade på 2 569 miljoner norska kronor (2 525), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 520. I jämförbara butiker minskade försäljningen med 4,1 procent. Kedjan nettoöppnade en butik under perioden.

# Rörelseresultatet blev 64 miljoner norska kronor (283). Rörelsemarginalen var 2,5 procent (11,2).

# Ebitda-resultat blev 204 miljoner norska kronor (326), väntat 122,2, med en ebitda-marginal på 7,9 procent (12,9).

# Resultatet före skatt var 55 miljoner norska kronor (278).

# Resultatet efter skatt blev 44 miljoner norska kronor (236).

# Resultat per aktie hamnade på 0,32 norska kronor.

Läs fler artiklar
LÄS MER