Kry dumpar priserna dramatiskt – landstingen får ta smällen

Kry Hälsa Nätläkare
Kry dumpar priserna dramatiskt  – landstingen får ta smällen

Johannes Schildt.

Towe Boström

Reporter

Nätläkaren flyttar till Sörmland och kan därmed erbjuda billigare läkarbesök. Samtidigt införs avgiftsfria besök hos sjuksköterskor.

Region Sörmland har tidigare väckt uppmärksamhet eftersom nätläkare som etablerar sig i regionen kunnat erbjuda avgiftsfri vård till patienter över hela landet.

Vi har tidigare rapporterat om snabbväxande Doktor.se, som etablerat sig i regionen, och tagit upp kampen med Kry.

Den avgiftsfria vården har dock stött på kritik och politikerna i Sörmland har tidigare lagt ett förslag om att införa en patientavgift på 100 kronor för digitala vårdkontakter på läkarnivå. 

Asghar Farahani, chef för hälsoval i Sörmland, uppger nu att beslutet gick igenom tidigare i veckan. Från och med den 1 juli i år kommer patientavgifterna i Sörmland att vara 100 kronor för ett digitalt besök hos läkare eller psykolog.

Möten med sjuksköterskor kommer fortsatt att vara avgiftsfria.

Nu meddelar Kry, Sveriges största nätläkare, att de väljer att etablera sig i Sörmland.

”Kry kommer i och med Region Sörmlands beslut om att införa patientavgifter att inom kort börja verka via Sörmland”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Nätläkaren meddelar samtidigt att de också integrerar sjuksköterskor i sina digitala möten, och att patienterna framöver ska slussas till rätt typ av vård med hjälp av AI.

”Dessa förändringar innebär att patienter ännu snabbare slussas till rätt vårdnivå och får hjälp av rätt vårdprofession”, skriver Kry.

De patienter som vänt sig till Kry har tidigare fått betala 250 kronor i patientavgift, och det har varit gratis för barn. Förändringarna innebär nu att patienterna inte behöver betala för besöken hos sjuksköterskor, samt betala mindre än tidigare för besöken hos psykologer och läkare.

Johannes Schildt är vd på KRY.

"Region Sörmland satsar mycket på digitaliseringen av vården, de är teknikpositiva och en bra samarbetspartner för digitala vårdgivare. I och med att regionen nu beslutat att införa patientavgifter, vilket är i enlighet med den nationella rekommendationen från SKL och något som Kry tycker är viktigt, känner vi att tiden är mogen att börja verka även därifrån”, skriver Johannes Schildt i pressmeddelandet. 

När patienterna betalar mindre patientavgift ökar kostnaderna för landstingen. Här ska tilläggs att ersättningen för ett besök hos en sjuksköterska är billigare än hos en läkare, och därmed kostar landstingen mindre. Samtidigt uttrycker landstingen oro över ökade kostnader och överkonsumtion av nätläkare. 

Linda Bengtsson är kommunikationsansvarig på Kry. 

Hur ser ni på den kritik som kan uppstå?

”Vi har gjort det här valet nu och följer de rekommendationer som SKL har. Det har fattas beslut om att det ska vara minst hundra kronor, nu anpassar man sig efter det och vi väljer att kliva in”, säger Linda Bengtsson.

Det framgår inte när exakt Kry börjar verka i Sörmland, men det ska ske inom kort.

Under 2017 exploderade Krys omsättning och landade nära 100 miljoner kronor. 

I somras fyllde Kry på kassan men en halv miljard kronor och genomför för stunden en internationell expansion under varumärket Livi. Bland de investerare som backar nätläkaren hittar vi Accel, Index Ventures, Project A Ventures och Creandum.

Kry har redan sedan tidigare börjat förändra sin affärsmodell genom att satsa på fysiska vårdcentraler. 

”Väldigt mycket av det som görs i fysisk vård kommer att göras digitalt de närmsta 5-10 åren", sa tillförordnade Sverigechefen Livia Holm vid tillfället. 

Inget är dock hugget i sten och ersättningsmodellerna och utformningen av den digitala vården kan förändras. För stunden genomförs flera utredningar som tittar på frågor kopplade till digital vård. 

Läs fler artiklar
LÄS MER