Sök

Icas e-handel växer – närmar sig två miljarder

Icae-handelmat

Per Strömberg, vd på Ica-gruppen.

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Men tynger fortfarande.

Icas butiksförsäljning i Sverige utvecklades "väl" i slutet av 2018.

"Hur marknaden gick i fjärde kvartalet vet vi inte ännu men vår bedömning är att vi har vuxit minst i linje med marknadstillväxten", skriver vd Per Strömberg i bokslutsrapporten.

Han uppger att definitiva marknadsdata för det tredje kvartalet visar att Ica växte snabbare än marknaden och tog marknadsandelar.

"Vad vi kan se är att snittköpen är högre och att kundbesöken har fortsatt att öka. Prisinflationen har minskat något i slutet av året men för hela 2018 är den högre än förra året och underliggande volymtillväxt för ICA under 2018 hamnar strax över en procent", skriver Per Strömberg.

Vad som bland annat bidragit till tillväxten är att Icas e-handel fortsätter att utvecklas i god takt. Under 2018 passerade Ica 1,7 miljarder kronor i försäljning, en ökning med en halv miljard jämfört med förra året.

"Vi är upp 35 procent för Ica butikernas e-handel medan marknaden växer runt 22 procent. På apotekssidan växte vi 51 procent fjärde kvartalet och här växte marknaden 35 procent", säger Per Strömberg till nyhetsbyrån Direkt.

Han står fortfarande fast vid sitt långsiktiga mål om att omkring 300-350 butiker kommer att kunna vara anslutna till bolagets onlineplattform. Vid utgången av fjärde kvartalet var 282 Ica-butiker aktiva med e-handel och 634 butiker erbjöd Ica Matkassen.

Ica Sverige hade ett "stabilt fjärde kvartal", om man bortser från den strukturkostnad som belastar resultatet.

"Vi har fortsatt ökande kostnader i logistiken - framförallt av skäl som vi inte styr över själva, exempelvis bränsle- och transportkostnader. Långsiktigt behöver vi självklart nå en punkt när kostnadskurvan viker nedåt, något vi har stort fokus på", skriver Per Strömberg.

Icas e-handelslager flyttade i oktober till mer permanenta lokaler i Stockholm, men är fortfarande i en uppstartsfas och belastar därmed resultatet, uppger bolaget.

1 november slutfördes köpet av den digitala vårdgivaren Min doktor. Av bokslutet framgår att bolaget tynger resultatet med -10 miljoner kronor.

Läs mer