Så går det för Bygghemma

Bygghemmae-handel

Bygghemmas avgående koncernchef Mikael Olander.

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Ger ingen utdelning.

E-handlaren Bygghemma redovisar ett resultat efter skatt på 48,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-8,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:45 kronor.

Nettoomsättningen steg till 1.280 miljoner kronor (1.080). Den organiska tillväxten uppgick till 12,5 procent.

Rörelseresultatet blev 44,1 miljoner kronor (5,2) och rörelsemarginalen var 3,4 procent (0,5).

För helårsperioden blev resultatet efter skatt 49,9 miljoner kronor (28,7) med en nettoomsättning på 4.974 miljoner (3.956).

Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2018.

"Skälet till detta är de stora möjligheter till investeringar i lönsam tillväxt som föreligger för bolaget", är budskapet.

Bygghemmas utdelningspolicy lyder:

"När det fria kassaflödet överstiger tillgängliga investeringar i lönsam tillväxt, och under förutsättning att kapitalstrukturmålet är uppfyllt, kommer överskottet delas ut till aktieägarna."

Läs mer