Svenska Anoto i storaffär - köper konkurrent för 130 miljoner

Anoto

Stefan Lundell

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Nu konsolideras marknaden för digitala pennor. Anoto finansierar affären genom en nyemission.

Lunda-bolaget Anoto har under flera år arbetat tillsammans med Livescribe som har sitt huvudkontor i San Francisco. Enligt Anoto är köpet ett led i konsolideringen av branchen och ger bolaget ytterligare en försäljningskanal.

Anoto betalar motsvarande 130 miljoner kronor (15 miljoner dollar) för Livescribe som i år kommer omsätta lika mycket. Livescribe kommer vara skuldfritt vid tidpunkten för fullgörandet av förvärvet, vilket förväntas äga rum den 30 november 2015.

Köpet ska finansieras genom en nyemission av högst 158 miljoner aktier. Investmentbanken Carnegie har av bolaget fått uppdraget att "efter bästa förmåga...placera eller sälja nyemiterade aktier i Anoto till rådande marknadspris". Baserat på Anoto-kursen under fredagen innebär det att en nyemission på som mest 220 miljoner kan göras i bolaget.

Nyheterna meddelades i samband med Anotos kvartalsrapport, som visar att företaget ökar omsättningen till 55 miljoner kronor, att jämföra med 27 miljoner kronor för motsvarande period föregående år. För kvartalet gjorde Anoto ett resultat efter skatt på -30 miljoner kronor (-26). Under de första nio månaderna omsatte Anoto 138 miljoner kronor (95) och gjorde ett resultat efter skatt på -68 miljoner kronor (-56).

Läs mer