Digitaliseringen ökar – och skapar huvudvärk för Postnord

Postnord
Digitaliseringen ökar – och skapar huvudvärk för Postnord

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

Towe Boström

Reporter

Postnord vill införa höjningar.

I takt med att allt fler myndigheter och personer hakar på digitaliseringen väljer färre att skicka traditionella brev. Lösningar som digitala brevlådor och e-fakturor har därmed lett till att Postnord fått färre brev att hantera. 

Enligt Svenska Dagbladet har breven aldrig minskat så mycket som de gjorde i slutet av förra året. Postnord brukar hamna i blåsväder när paketvolymerna blir för stora, som under reafesterna, men nu är problemet istället att volymerna blir för små.

Det här ställer till problem för Postnord som nu vill att brevportot höjs med minst krona till hösten, eftersom de minskade volymerna leder till minskade intäkter.

SvD  berättar att Postnords vd Håkan Ericsson skrivit till digitaliseringsminister Peter Eriksson, i mitten av januari. I brevet vädjar vd:n om att ändra lagen om brevporto så att en höjning kan genomförs.

Håkan Ericsson pekar på att antalet hushåll ökar vilket skapar "en ohållbar ekvation där intäkterna faller med färre brev medan kostnaderna samtidigt ökar".

"Med detta brev vill jag meddela ansvarig minister och regeringskansliet att Postnord under hösten 2019 behöver höja portot med 1 krona för att kunna utföra samhällsuppdraget finansiellt hållbart", skriver Håkan Ericsson. 

Läs fler artiklar
LÄS MER