Fingerprint Cards vinst rusar - marginalen långt över förväntan

Fingerprint Cards
Fingerprint Cards vinst rusar - marginalen långt över förväntan

Fingerprint Cards vd Jörgen Lantto. Foto: Press

Olle Aronsson

Medgrundare och ansvarig utgivare

Det svenska sensorbolaget Fingerprint Cards gjorde en rörelsevinst på 346 miljoner kronor under tredje kvartalet. Bruttomarginalen blev långt bättre än förväntat, enligt ett kundbrev från investmentbanken Carnegie.

Det innebär ett rejält kliv uppåt jämfört med förlusten på 44 miljoner kronor under motsvarande period i fjol.

Den viktiga bruttomarginalen, som enkelt uttryckt är vad som blir kvar när direkta kostnader för produktionen dragits av från omsättningen, landade på 46 procent. 

Investmentbanken Carnegie skriver i ett kundbrev med rubriken "Starka bruttomarginaler" följande:

"Justerad bruttomarginal var 46 procent vilket kan jämföras med vår prognos på 39 procent. Skillnaden förklaras av förändringar i produktmixen", skriver Carnegies analytiker som fortsatt har rekommendationen köp.

Att ett bolag har en mer gynnsam produktmix är finanssvenska för att det säljer mer av produkter med hög vinstmarginal, och en andel lågmarginalprodukter.

Göteborgs-baserade Fingerprint, som tillverkar sensorer för fingeravtrycksigenkänning till bland annat mobiltelefoner, gjorde den 8 oktober en så kallad omvänd vinstvarning. Bolaget meddelade då att intäkterna för tredje kvartalet preliminärt blivit betydligt bättre än den tidigare prognosen.

Torsdagens kvartalsrapport bjöd således inte på någon överraskning vad gäller försäljningen, som landade på 964 miljoner. Det var en uppgång på starka 1358 procent jämfört med tredje kvartalet förra året.

Fingerprint Cards vd Jörgen Lantto skriver i rapporten att 20 olika smartphonetillverkare nu har lanserat mobiler innehållande teknik från Fingerprint.

På längre sikt kommer fokus allt mer att förflyttas mot marknaden för smarta betalkort med fingeravtrycksläsare.

"Denna marknad är ännu i sin linda, men vi bedömer att de första kommersiella leveranserna av touchsensorer för smarta kort kan komma att ske under 2016. Vi accelererar nu våra investeringar för att ytterligare driva penetrationen av fingeravtryckssensorer inom smarta kort och en konkurrensfördel är vår kunskap om hur tillverkningskostnaden för touchsensorer i smartphones kan reduceras", skriver Jörgen Lantto i kvartalsrapporten.

Det börsnoterade Fingerprint är just nu en av Europas mest handlade aktier, på grund av den enorma tradingen. Detta trots att börsvärdet är litet jämfört med jättar som Volvo och Nordea.

Läs fler artiklar
LÄS MER