MTG kallar till extra stämma för beslut om utdelning av NENT Group

MTG
MTG kallar till extra stämma för beslut om utdelning av NENT Group

Foto:TT

Finwire / Breakit

Mediakoncernen MTG kallar aktieägarna till en extra bolagsstämma den 7 februari i Stockholm.

Bland punkterna på stämman finns ett förslag till beslut om utdelning av aktierna i Nordic Entertainment Group, NENT, samt att styrelsen vill ha bemyndigande att fatta beslut om nyemission.

När det gäller utdelningen av NENT innebär det att en aktie i MTG berättigar till en aktie av motsvarande aktieslag i NENT Group. C-aktierna i MTG erhåller ingen utdelning.

Emissionsbemyndigandet gäller B-aktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet B-aktier vid tidpunkten för extrastämman.

I ett separat pressmeddelande ger MTG ytterligare information kring utdelningen av NENT Group. Där framgår att de sammanslagna rörelsedrivande affärssegmenten, exklusive jämförelsestörande poster och kostnaden för centrala verksamheter, inom NENT Group förväntas att växa lönsamt under 2019. Bolaget avser att upprätthålla sin skuldsättningsgrad om högst 2x nettoskulden i förhållande till de senaste 12 månadernas justerade EBITDA-resultat.

NENT Group har vidare en utdelningspolicy att årligen dela ut mellan 30 och 50 procent av det justerade nettoresultatet.

Läs fler artiklar
LÄS MER