10 punkter från "mittenuppgörelsen" som ska få entreprenörer att jubla

CenterpartietSocialdemokraternaEkonomi & skatt

Mittenuppgörelsen bryter den svenska blockpolitiken. Foto: TT samt Istock.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Stoppade kompetensutvisningar, bättre villkor för personaloptioner och sänkta arbetsgivaravgifter.
Här är reformerna från "mittenuppgörelsen" som påverkar alla företagare.

Den här artikeln publicerades första gången veckan innan Stefan Löfven blev vald till statsminister.

Reaktionerna blev starka när centerledaren Annie Lööf gick ut med att hon vill släppa fram Stefan Löfven i den kommande statsministeromröstningen. Även Liberalernas partiledning var med på noterna, vilket innebär att Alliansen nu verkar vara död och begraven, i alla fall enligt M och KD. 

I samband med uppgörelsen publicerad S, MP, C och L det sakpolitiska underlaget som ligger till grund för de två borgerliga partiernas omsvängning. Du som är vill veta allt kan läsa hela dokumentet här.

Breakit har finkammat dokumentet, och hittat en hel del som rör villkoren för alla som driver eller vill starta företag.

En av de första punkterna i den så kallade "mittenuppgörelsen" handlar om "bättre villkor" för företagande och entreprenörer.

"Beskattningen av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag, blir mer gynnsam", heter det i dokumentet.

Här är de tio punkterna som direkt har med företagande och entreprenörskap att göra:

• Förbättrade regler för personaloptioner, genom att bland annat utvidga storleken och personkretsen så att "svenska regler är konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv". Personaloptioner är ett populärt sätt för startups att låta anställda köpa in sig i företaget till förmånliga villkor.

• Sänkta arbetsgivaravgifter. Exakt hur mycket är oklart.

• 3:12-reglerna, som styr hur fåmansföretagare kan få lägre skatt genom utdelning, ska förenklas (utredning 2019-2020. Ny lagstiftning från 2022)

• Stoppade kompetensutvisningar. Ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas (Utredning 2019. Nya regler från 1 januari 2021).

• Kravet på aktiekapitalet för att starta ett aktiebolag ska sänkas till 25.000 kronor (Ds våren 2019. Ny lagstiftning från 1 januari 2020).

• Extraskatten vid generationsskifte i ett företag ska bort. Den extra beskattningen vid generationsväxling, jämfört med om företaget säljs till någon utomstående, ska tas bort.

• RUT-avdraget ska breddas till fler tjänster. RUT-avdraget ska utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster. (Utredning under 2019, införs i BP21). Ett äldre-RUT ska utredas.

• En kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande ska genomföras (Utredning under 2019-2020 och förändringar från 2021)

• Lagen om anställningsskydd, LAS, ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls. (Utredningen tillsätts april 2019. Förändringarna i LAS ska genomföras 2021)

• Den digitala infrastrukturen i hela landet ska stärkas. Målet ska vara att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

Det finns givetvis flera frågetecken kring om allt detta kommer att bli verklighet. Det största gäller om Liberalernas partiråd på söndag ställer sig bakom uppgörelsen, eller om partiet är för splittrat. 

Om Liberalerna säger ja får S, MP, C och L heller inte egen majoritet i riksdagen.

"Men för att fälla beslut krävs det att V röstar med M, KD och SD", skriver Dagens Nyheter.

PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri är dock kritisk. Han skriver i en ledartext att "Annie Lööf går rakt i utredningsfällan", eftersom en sittande regering har makt över utredningsväsendet. 

"Löfven kommer att sitta tryggt och genomföra det han har lust med och det som LO, som sitter i hans partistyrelse, kan acceptera. Och hela upplägget ska godkännas av V", skriver PM Nilsson

Även statsvetare pekar på att många av förslagen riskerar att dras i långbänk. 

"För en skicklig maktspelare är utredningar ett sätt att få bort frågor", säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap, till DN

.  

Läs mer