Clas Ohlsons krav mot leverantörerna – sänk priset

Clas Ohlsons krav mot leverantörerna – sänk priset

Foto: TT

Finwire / Breakit

Hårda bud när hemfixarkedjan ska spara.

Hemfixarkedjan Clas Ohlson har bett flera av sina leverantörer att sänka priserna. Detta som en del i bolagets besparingsprogram, bekräftar bolagets kommunikationschef Niklas Carlsson.

Börspodden har på Twitter publicerat ett brev från Clas Ohlson där bolaget meddelar sina leverantörer att man inte kommer att acceptera några prishöjningar för 2019, utan istället förväntar sig prissänkningar i ett intervall på minst 3-4 procent.

I brevet, som är undertecknat av bolagets vd Lotta Lyrå samt inköpschefen Eva Berg, hänvisar Clas Ohlson till sin nya strategi som lanserades i samband med bolagets 100-årsjubileum förra året.

Kommunikationschefen bekräftar för Finwire att brevet kommer från Clas Ohlson och att det är skickat till flera av bolagets leverantörer.

"Vi har ju tidigare kommunicerat att vi inom ramen för vårt handlingsprogram ska spara 200 till 250 miljoner kronor per år. Att effektivisera inköp och sänka inköpskostnader, både för varor som vi säljer och dels för så kallade indirekta inköp, det är så klart en del av det".

Inräknat en inflationstakt på uppskattningsvis 2 procent innebär ert förslag realprissänkningar på cirka 5-6 procent, tror ni att leverantörerna kommer gå med på det?

"Det är ingenting jag kan föregripa i den diskussionen, men förhandlingar i sig mellan oss och våra leverantörer är helt normalt".

Kan du säga något om hur det har lyckats hittills?

"Nej, det kan jag inte göra".

Besparingsprogrammet ska vara effektivt från verksamhetsåret 2020/21. På en fråga om hur stor del av den totala summan på 200-250 miljoner kronor som ska sparas i inköpsledet svarar kommunikationschefen:

"Det är många olika delar som vi jobbar med parallellt för att klara de kommunicerade besparingarna, så vi bryter inte ned det på enskilda aktiviteter på det sättet".
 

Läs fler artiklar
LÄS MER