Ericsson vinstvarnar – aktien faller

Ericsson vinstvarnar – aktien faller

Börje Ekholm, vd på Ericsson. Foto: Christine Olsson/TT

Direkt / Breakit

Telekomjätten Ericssons rörelseresultat för det fjärde kvartalet kommer att tyngas med 6,1 miljarder i avsättningar. Bolagets aktie faller på Stockholmsbörsen.

Ericsson har beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att påskynda omstruktureringen av Business Support System, BSS-verksamheten, inklusive produkt- och kontraktsportföljen.

Avsättningar för kostnader för att genomföra dessa planerade åtgärder kommer, tillsammans med nödvändiga avsättningar för kontraktsförluster, att negativt påverka rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 med 6,1 miljarder kronor. 

Av detta belopp tas 3,1 miljarder kronor upp som omstruktureringskostnader. Ytterligare omstruktureringskostnader relaterade till dessa planerade åtgärder, inklusive relaterade personalneddragningar, uppskattade till 1,5 miljarder kronor, förväntas under 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter beskedet rasade aktien på börsen med drygt fem procent. 

Den huvudsakliga delen av avsättningsbeloppet kommer att påverka kassaflödet, från och med 2019 och under flera år framåt, allt eftersom projekten avslutas.

De planerade åtgärderna kommer väsentligt att bidra till att minska förlusterna inom BSS redan under 2019 och minska risken för genomförande av befintlig plan, skriver Ericsson.

Bolagets nuvarande bedömning är att den förändrade BSS-strategin kommer ge segmentet Digital Services goda förutsättningar att uppnå rörelsemarginalmålen (exklusive omstrukturering) om låga ensiffriga tal till år 2020 och 10 - 12 procent senast till år 2022.

Ytterligare detaljer kommer presenteras i samband med Ericssons rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 den 25 januari 2019.

Läs fler artiklar
LÄS MER