Kappahl minskade resultatet mer än väntat i första kvartalet

Kappahl e-handel Mode
Kappahl minskade resultatet mer än väntat i första kvartalet

Foto: TT

Finwire / Breakit

E-handeln ökar i Kappahl men resultatet var sämre än vad analytikerna förväntat sig.

Klädkedjan Kappahl redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Men jämfört med föregående år sjönk vinsten och resultatet blev lägre än förväntat.

Omsättningen uppgick till 1.194 miljoner kronor (1.166), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1.175.

"Försäljningen ökade med 2,4 procent mot föregående år, men den inbromsande konsumtionen medförde ett fortsatt högt tempo med kostsamma försäljningsaktiviteter", säger Peter Andersson, tillförordnad vd i en kommentar i rapporten.

"Försäljningen ökade på Black Friday jämfört med föregående år samtidigt som det är
tydligt att kunderna lärt sig att vänta in de erbjudanden som kommer och därför handlar mindre direkt före och efter Black Friday."

Bruttomarginalen uppgick till 63,3 procent (64,6).

Rörelseresultatet blev 52 miljoner kronor (90), väntat rörelseresultat var 81. Rörelsemarginalen var 4,4 procent (7,7).

Resultatet efter skatt blev 41 miljoner kronor (77), analytikerkonsensus 63.

Resultat per aktie hamnade på 0,53 kronor (1,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 54 miljoner kronor.

"Konverteringen i vår e-handel har fortsatt öka. Under första kvartalet ökade e-handeln med
39 procent och utgjorde närmare sju procent av KappAhls totala försäljning", säger Peter Andersson.

Varulagret uppgick till 804 miljoner kronor (697).

"Lagerökningen består i huvudsak av nya varor till innevarande säsong, vilket är en följd av en medveten strategi för att försörja varutrycket i butik och på e-handeln, men det är också en följd av att kvartalets försäljningsmål inte uppnåtts. Lagernivån är dock lägre än samma period 2016/17", skriver bolaget.

Läs fler artiklar
LÄS MER