Översättningsappen Care to translate ska bygga broar inom vården

Care to Translate Digital vård
Översättningsappen Care to translate ska bygga broar inom vården

Martin Schalling, Annie Backman och Linus Kullänger.

Towe Boström

Reporter

När läkarstudenterna inte kunde prata med patienterna tog de saken i egna händer och byggde en översättningsapp.
"Det globala behovet är enormt", säger Care to translates medgundare Linus Kullänger.

Det var under praktiken som läkarstudenterna på Karolinska Institutet blev varse om ett stort problem i vården – språkbarriärerna.

“Ofta kunde vi inte ens berätta för patienten vad vi hette eller gjorde, så vi bestämde oss för att göra något åt det”, berättar Linus Kullänger, vd för Care to translate.

Gänget började att dela ut papper med användbara översatta fraser till andra vårdstudenter, men insåg snart att det fanns effektivare taktiker. De bestämde sig för att bygga en app som översätter språk för att hjälpa patienter och sjukvårdspersonal att kommunicera.

“Vi trodde att den skulle få några hundra nedladdningar på ett år, men efter två dygn hade vi 1.500 nedladdningar, och sedan fortsatte det att öka”, berättar Linus Kullänger.

Han hoppade av läkarlinjen för att lansera Care to translate tillsammans med Annie Backman och Martin Schalling i början av året. Appen har byggts upp med hjälp av 70 översättare och kan i dagsläget översätta vårdfraser på 20 olika språk.

Linus Kullänger berättar att många nyanlända har problem med språket. Samtidigt är tolkbristen stor i Sverige, där ytterst få är specialiserade mot vården, och vissa språk saknas helt. Då får istället anhöriga översätta eller vårdpersonalen försöka förstå så gott det går. Något som skapar otrygghet för patienter och riskerar att leda till allvarliga konsekvenser.

“Problemen med språkbarriärerna i vården är allvarliga och förbisedda. De genererar stora kostnader för vårdgivare och kan i värsta fall leda till dödsfall på grund av bristande patientsäkerhet", säger Linus Kullänger.

Appen, som idag har över 20.000 användare, låter användaren söka efter fraser som sedan översätts i text eller röstuppläsning på ett annat språk.

”Du ställer frågor som besvarar ja och nej. Det handlar även om information och uppmaningar till patienten”. 

Målet är skapa en mer jämlik och säker vård och Care to translate har tidigare finansierats med stöd från Vinnova och Sting.

I nuläget finns det ingen omsättning att tala om eftersom appen är helt gratis att använda. Framöver kommer intäktskällan att basera sig på prenumerationsavtal med vårdkliniker, och bolaget ska även ta betalt av privata användare vid nedladdning.

Efter att ha startat i Sverige lanseras nu Care to translate mot engelsk- och tyskspråkiga länder. Tekniken är redan idag avancerad nog för att redan kunna översätta en mängd språk, exempelvis direkt från ryska och rumänska. Planen är att släppa ett nytt användarspråk varje månad. 

Den här typen av tjänst genererar mycket data, vilket kommer att användas för att bygga upp maskininlärningsverktyget.

Det finns konkurrenter på marknaden men många av dem fokuseras mot läkare medan Care to translate har ett bredare fokus. Den största målgruppen utgörs av sjuksköterskor, som sällan har tillgång till tolk vid möten med patienter.

"Det globala behovet är enormt, och det ökar i takt med att migrationen ökar över hela världen. Allting pekar på att den här typen av projekt kommer att implementeras ännu mer”, säger Linus Kullänger.

Läs mer

Psykologiappen Mindler går som tåget – ska mångdubbla omsättningen

Care to Translate växer under corona – tar in tunga investerare

Explosion för Kry och Min Doktor – nu larmar landstingen: “Stor oro”

Läs fler artiklar
LÄS MER