Stockholm kan sälja hyresrätter – men endast till andra fastighetsbolag

Bostäder
Stockholm kan sälja hyresrätter – men endast till andra fastighetsbolag

Foto: Istockphoto.com

Finwire / Breakit

Den grönblåa majoriteten i Stockholm utesluter inte att staden kan sälja allmännyttiga fastigheter framöver.

Staden kommer dock att ställa en rad krav på köparna såsom att de skall vara välrenommerade och långsiktiga. Villkoren skall också vara att hyresrätterna består under överskådlig tid. Det skriver Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd, i ett debattinlägg hos Stockholm Direkt.

Wedin fortsätter med att en försäljning kan användas till exempelvis nybyggnation eller renoveringar.

"Vi vill öka byggtakten och ha en blandning av upplåtelseformer i hela staden. Stockholms allmännytta ska utvecklas och stärkas. Vid nybyggnation och renovering är utgångspunkten att finansiering ska ske inom ramen för ordinarie verksamhet. Om de samlade ekonomiska förutsättningarna motiverar avyttringar som kan ske på gynnsamma villkor för staden och dess invånare, så utesluter vi i den grönblåa majoriteten emellertid inte försiktiga avyttringar i syfte att säkerställa god soliditet samtidigt som nödvändiga investeringar kan genomföras", skriver Wedin.

Flera bolag inriktade mot hyresrätter i Stockholm finns noterade på Stockholmsbörsen.

Läs fler artiklar
LÄS MER