Därför bygger nätläkaren Kry fysiska vårdcentraler: "Vi har tagit steg ett"

Kry vårdcentral Digital vårdcentral
Därför bygger nätläkaren Kry fysiska vårdcentraler: "Vi har tagit steg ett"

Livia Holm. Foto: Press

Towe Boström

Reporter

Kry tar steget från nätet in i den fysiska vården – för att lära och utvecklas.
”Väldigt mycket av det som görs i fysisk vård kommer att göras digitalt de närmsta 5-10 åren", säger tillförordnade Sverigechefen Livia Holm.

Patienterna möts av luftiga ytor och turkosa väggar på Krys nya, och första, fysiska vårdcentral. 

Här kan du, liksom på nätet, möta Krys läkare och psykologer men även en ny grupp i form av dietister och sjuksköterskor. 

Nätläkaren har satt upp skyltar på mottagningen för att förklara hur den nya satsningen ska gå till. Under "digitalt mottagningsrum" står det att läsa;

”Härinne kan du snabbt få hjälp av en läkare via video, ett digitalt vårdmöte enligt samma principer som ett vanligt läkarbesök”.

Så nu vill Kry att vi ska komma till en fysisk byggnad för att söka vård på nätet? 

Det kan verka så vid första anblicken, men det finns en större vision bakom satsningen. För även om nätdoktorerna är effektiva så kan inte allt lösas distans över video. För Krys del har det inneburit att patienter fått slussas vidare till andra aktörer inom primärvården, något som väckt en del kritik. Men nu ska det alltså bli ändring på det, i alla fall i Skåne. 

Under nästa vecka slår Kry upp portarna på vårdcentralen i Lund, något de flaggade för redan i våras . 

"Vi vill bygga något eget och inte ha bagage från gamla vårdstrukturer”, sa kommunikationschefen Samuel Danofsky då.

Så vad innebär det då?

”Vi vill säkerställa att den digitala resan fungerar väl med den fysiska”, säger Krys tillförordnade Sverigechef Livia Holm.

Vårdcentralen kommer att utgöras av 10 anställda där patienterna kan söka hjälp direkt. Ett annat scenario är att när du har digitalt videomöte med din läkare, och exempelvis behöver ta prover, kan denne nu skicka dig till Krys egna vårdcentral. På så sätt tar nätläkaren kontroll över hela vårdkedjan. 

Vårdcentralen kan även ses som lite av ett labb. Det är här, i kombinationen fysisk och digital vård, som Kry ska hämta kunskaper för vidareutveckling och nya digitala lösningar. 

”Väldigt mycket av det som görs i fysisk vård kommer att göras digitalt de närmsta 5-10 åren. Det kommer flyttas till digital kanaler och där vill vi fortsätta driva utvecklingen", säger Livia Holm.

Hon menar att allt fler personer i framtiden kommer att ha tillgång till vårdinstrument som i dag bara finns på vårdcentraler,.

”Bara en sådan enkel sak som öroninflammation, det kan vi inte ta på Kry idag. Däremot börjar otoskop blir så billiga att de kommer vara lika vanliga hemma som en termometer".

Fler vårdcentraler planeras framöver och så kallade LOV-ansökningar har lämnats in i flera landsting.

"Jag kan inte uttala mig om exakt tidsplan, vi har tagit steg ett och öppnar en vårdcentral och nu ska vi göra det bra", säger Livia Holm. 

Krys vanliga patientbesök fallet under ersättningsmodellen för Region Jönköping. Etableringen i Lund innebär nu att Region Skåne slipper betala utomlänstaxa till Jönköping när skåningarna använder Krys tjänster.  

Anders Wallner är hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne.

"Nu kommer alla virtuella besök som görs av skåningar att blir kopplade till den fysiska vårdcentralen i Skåne",  säger Anders Wallner till TT. 

Kry har växt snabbt och under förra året redovisades en  omsättning på närmare 100 miljoner kronor. Bolaget backas även av tunga riskkapitalbolag och plockade in en halv miljard kronor i somras.

Parallellt med satsningarna i Sverige pågår även etableringar i europeiska länder som Frankrike och Storbritannien.

Läs fler artiklar
LÄS MER