Begränsad surf på sociala medier minskar risken för depression

Begränsad surf på sociala medier minskar risken för depression

Surfa mindre – bli gladare. Foto: Istock.

Sara Lindmark

Reporter

Studien ska vara den första i sitt slag att visa ett orsakssamband mellan användningen av sociala medier och psykisk ohälsa.

En ny studie av forskare vid Pennsylvania-universitet visar att mindre tid på sociala medier kan minska riskerna för depression och ensamhet.

Att begränsa sitt sociala scrollande till 30 minuter per dag kan ge stor effekt, skriver Business Insider.

Studien som sajten hänvisar till, publiceras i Journal of Social and Clinical Psychology, och sägs vara den första att visa ett direkt orsakssamband mellan sociala medier-användande och psykisk ohälsa. Tidigare studier har enbart pekat på en korrelation.

143 universitetsstudenter observerades under två terminer. Studenterna delades in i två grupper där den ena halvan fick begränsa sin tid på Facebook, Instagram och Snapchat till 30 minuter per dag – 10 minuter på varje plattform. Den andra gruppen fick fortsätta med sina sociala medier-vanor som vanligt.

Efter tre veckor fick testdeltagarna svara på frågor kopplade till mental hälsa inom sju kategorier, som socialt stöd, fomo (fear of missing out, alltså rädsla att missa något), ensamhet, självbestämmande, självacceptans, ångest, depression och självkänsla.

“Här är slutsatsen. Att använda sociala medier i mindre utsträckning än normalt, leder till en signifikant minskning av både depression och ensamhet. Effekterna är särskilt uttalade för personer som var mer deprimerade när de kom in i studien”, säger forskningsledaren Melissa Hunt, till Science Daily.

Studier som den här kan så klart inte mäta varje enskild faktor som påverkar vår mentala hälsa. Ändå är det intressant att reflektera över sitt eget användande av mobilen i allmänhet och kanske sociala medier i synnerhet.

Läs fler artiklar
LÄS MER