GDPR ett stort orosmoln för svenska börsbolag

Dataskydd Dataskyddsförordningen Datainspektionen
GDPR ett stort orosmoln för svenska börsbolag

Foto: Istockphoto.com

Tobias Blixt

Reporter

Två tredjedelar av bolagen riskerar böter för att de bryter mot reglerna. De vet inte hur reglerna ska användas i praktiken och är kritiska till dess utforming.

De nya GDPR-reglerna lanserades för nästan ett halvår sedan med stora förväntningar på vad det skulle innebära för företag och deras kunder. Tanken med reglerna är att stärka privatpersoners kontroll över sin egen data och personuppgifter.

Det har tvingat företag och organisationer att se över hur de hanterar information som de samlar in i sin verksamhet.

Men hur går det egentligen? För de svenska börsbolagen har det visat sig nära omöjligt att följa reglerna, enligt en ny rapport. Det rapporterar Dagens Industri.

I undersökningen Säljindikatorn har konsultbolaget PMP intervjuat tillväxtcheferna på totalt hundra svenska börsbolag. Resultatet visar att många inte vet hur reglerna ska tolkas och användas praktiskt i verksamheten.

"Två av tre företag kan vara i skottgluggen för att åka på en bot. Om ett bolag omsätter en miljard kan alltså böterna bli 40 miljoner kronor. För många är det hela eller stora delar av årsvinsten", säger Mikael Julher, vd för PMP Marknadskonsult till Di.

Hela tre av fyra företag vill att dataskyddsförordningen, som GDPR heter i Sverige, ska omarbetas. De anser helt enkelt att reglerna inte går att följa som de är utformade nu.

Vissa stora bolag har till och med fått skapa egna avdelningar som bara jobbar med hanteringen av personuppgifter.

"GDPR kostar svenska bolag miljarder. Företagen ska inte behöva skapa särskilda avdelningar – personuppgifter måste kunna skötas av dem som jobbar med försäljning och kundvård, utan en massa extra kostnader", säger Mikael Julher.

Läs fler artiklar
LÄS MER