Leovegas omsättning sämre än väntat

Leovegas

Leovegas-grundarna Gustaf Hagman och Robin Ramm.

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Leovegas har haft ett kämpigt tredje kvartal med minskande omsättning.
"Trots det på sikt viktiga förbättringsarbetet är vi inte nöjda med varken tillväxt eller lönsamhet", säger vd:n Gustaf Hagman.

Spelbettingbolaget Leovegas redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Ebitda var även lägre än väntat. Omsättningen uppgick till 78,5 miljoner euro (55,6), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 83,1.

För Storbritannien redovisar bolaget en organisk omsättningsminskning på 32 procent. 

"Trots det på sikt viktiga förbättringsarbetet är vi inte nöjda med varken tillväxt eller lönsamhet under det tredje kvartalet. Vårt arbete inom regelefterlevnad har primärt påverkat tillväxten kortsiktigt i våra två största marknader, Storbritannien och Sverige", kommenterar Gustaf Hagman, vd för Leovegas, rapporten. 

Även större projekt som har lanserats i andra kvartalet har haft en "märkbar påverkan" på det tredje kvartalet.

"Vi kommer se effekten av dessa först på lång sikt och de har dessutom haft en inlåsningseffekt av våra resurser som inte kunnat fokusera på tillväxtinitiativ", säger Gustaf Hagman. 

Den organiska tillväxten i lokala valutor var 7,5 procent. Organisk tillväxt i lokala valutor exklusive marknader som stängts ner under 2017 var däremot 14 procent. Trots ett kämpigt tredje kvartal ser Gustaf Hagman positivt på framtiden. 

"Hanteringen av ökade krav inom regelefterlevnad är absolut nödvändig och innebär även en stor konkurrensfördel för oss. Vi ligger nu i framkant inom området vilket möjliggör en långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt".

Leovegas kvartal i siffror

# Spelintäkter netto (NGR) från reglerade marknader var 35,3 procent (25,3) av total NGR.

# Antalet deponerande kunder uppgick till 318 189 (202 980), en ökning med 57 procent.

# Antalet nya deponerande kunder uppgick till 140 552 (97 210), en ökning med 45 procent.

# Antalet återkommande deponerande kunder uppgick 177 637 (105 770), en ökning med 68 procent.

# Rörelseresultatet blev 3,5 miljoner euro (6,9), väntat rörelseresultat var 8,8. Rörelsemarginalen var 4,5 procent (12,4).

# Bruttovinsten blev 56,5 miljoner euro (41,2), med en bruttovinstmarginal på 72,0 procent (74,1).

# Ebitda-resultat blev 9,0 miljoner euro (7,6), väntat 12,7, med en ebitda-marginal på 11,5 procent (13,7).

# Resultatet före skatt var 13,2 miljoner euro (6,9).

# Resultatet efter skatt blev 12,8 miljoner euro (6,5), analytikerkonsensus 5,4.

# Resultat per aktie hamnade på 0,13 euro (0,06).

Läs mer