Fortnox fortsätter växa: "Den digitala mognaden ökar i branschen"

Fortnox

Nils Carlsson, vd för Fortnox. Foto: Press.

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Den digitala bokföringstjänsten Fortnox ökade sin kundstock med 11.000 nya företag i tredje kvartalet.

Fortnox som är noterat på NGM-börsen, redovisar ett resultat efter skatt på 25 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (17,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:42 kronor (0:29).

Rörelseresultatet landade på 32,4 miljoner kronor (22) och rörelsemarginalen var 33,9 procent (31,7). Omsättningen uppgick till 95,7 miljoner kronor (69,4).

Per den 30 september var den genomsnittliga månadsintäkten per kund 129 kronor, jämfört med 120 kronor samma period föregående år. Under tredje kvartalet ökade kundstocken med 11.000 nya företag, vilket innebar att Fortnox hade totalt 244.000 kunder per den 30 september, en ökning med 27,7 procent jämfört med samma period 2017.

"Våra kunder väljer också i allt högre utsträckning att använda fler av Fortnoxprogram, vilket innebär att den genomsnittliga månadsintäkten per kund ökar. Det är ett tecken på att den digitala mognaden ökar i branschen, men visar också att vårt erbjudande är attraktivt", skriver vd Nils Carlsson i rapporten.

Fortnox-chefen skriver vidare att efterfrågan är stabil och marknaden stark. 

Läs mer