Kappahls resultat sämre än väntat – men e-handeln fortsätter växa

Kappahl
Kappahls resultat sämre än väntat – men e-handeln fortsätter växa

Foto: TT.

Direkt / Breakit

"Året som gick blev ett utmanande år för Kappahl".

Klädkedjan Kappahl redovisar en omsättning i linje med förväntningarna under fjärde kvartalet. E-handeln steg med 38 procent jämfört med samma period i fjol.

Resultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 2,00 kronor, väntat var 1,80 kronor. 

"Året som gick blev ett utmanande år för Kappahl. Effekter från färre besök i butik och en hård konkurrens bidrog till en försäljningsminskning på 3,2 procent. Samtidigt har en god kostnadskontroll och ett intensivt utvecklingsarbete med digitala lösningar och i butiksnätet medfört att vi har ett starkare utgångsläge än för ett år sedan", skriver Göran Bille, tillförordnad vd för Kappahl, i rapporten.

Omsättningen uppgick till 1.239 miljoner kronor (1 248), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1.263. Rörelseresultatet blev 66 miljoner kronor (139), väntat rörelseresultat var 116. Rörelsemarginalen var 5,3 procent (11,1). 

"Vår e-handel har ökat med 38 procent mot föregående år och utgör nu cirka fem procent av den totala försäljningen. Över hälften av vår e-handel levereras via Click&collect och bidrar även till merförsäljning i butik. Också andelen e-handelsordrar gjorda i butik har fortsatt öka", skriver Göran Billie. 

Han tillägger att det varma vädret i maj medförde att en stor andel sommarkläder såldes slut redan innan Kappahls fjärde verksamhetskvartal inletts. 

"För att upprätthålla försäljning på en utmanande marknad med vikande trafik, en följd av det fortsatta högsommarvädret, har vi hållit ett högt aktivitetstempo. Vi kunde därmed upprätthålla försäljningen, om än med lägre andel fullprisförsäljning. Vid övergången till den tidiga hösten fick försäljningen på Barn en riktigt bra start. Samtidigt påverkade ett för lågt lager och väl smalt erbjudande fullprisförsäljningen på Dam negativt", skriver han i rapporten. 

Marginalen påverkades även negativt av en högre dollarkurs. Kostnadsökningarna under kvartalet är främst hänförliga till avgångsvederlag till tidigare vd, valutaeffekter och ökade kostnader för marknadsbearbetning.

Läs fler artiklar
LÄS MER