Sök

Kry svarar på kritiken – och ändrar sin modell: "Vi förstår deras oro"

Kry

Sarah Wu, Sverigechef Kry. Foto: Lars Pehrson/SvD /TT/Kry.

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Kry uppmanar oroliga och kritiska landsting att ha tålamod.
"Riskerar att kväva hela den här utvecklingen", säger nätläkarens Sverigechef Sarah Wu.

Under torsdagen publicerade vi en granskning av den digital vården och Kry. I reportaget uttrycker landsting och läkare oro över att de snabbväxande nätläkarna börjar bli kostsamma – utan tecken på att avlasta primärvården.  

Sarah Wu, Sverigechef på Kry, menar däremot att kritiken är obefogad. Enligt henne är Kry ännu inte tillräckligt stora för att ge ordentligt avtryck i statistiken, vilket är orsaken till att avlastningen för tillfället kan tolkas som en belastning. 

Hon säger sig dock ha förståelse för landstingens åsikter. 

”Vi förstår vad de oroar sig över. Men vi behöver förstå att vård framöver inte kan vara begränsad till att vara regional. Då kommer vi inte ha den jämlika vård vi vill ha”, säger Sarah Wu.

Hon ser samtidigt möjligheter med andra lösningar framöver. Regeringen genomför för stunden flera utredningar kopplade till digital vård. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser även över ersättningen. 

”Vi har inte ett ersättningssystem idag som är anpassat för den utveckling som sker i vården", säger Sarah Wu. 

Kry har även kritiserats för att urholka vårdsystemet genom att enbart hantera de lättare vårdproblemen.

Enligt vårdgivaren utgör de patienter man inte fakturerar för 13 procent av besöken. Det berör främst personer som behöver någon form av fysisk vård och slussas vidare till vårdcentral. 

Frågor har väckts om vilka som egentligen söker den lättillgängliga vården – och för vilka problem. 

Bolagets senaste reklam – som uppmanar förkylda människor att söka läkarvård – har exempelvis väckt starka känslor.

”Sedan kan man alltid diskutera om det är rätt typ av vård de söker för. Men vi ger inte vård till patienter som inte behöver det och tar inte betalt för patienter vi inte ger vård till”, säger Sarah Wu.

“Men den reklamen skulle vi kanske ha kunnat formulera bättre”.

Att endast patienter som behöver vård får det stämmer däremot inte helt. När Breakits fullt friska reporter testade ringa Kry, och sade sig ha feber och förkylningssymptom, fick han den narkotikaklassade hostmedicinen Cocillana utskrivet.

Finns det risk för en överdriven vårdkonsumtion?

”Patienterna är smarta, det är inte så att folk vill söka vård när de inte har ett symptom de besväras av”.

Är det rimligt att bara hantera lättare fall om ni fortsätter växa såhär?

”Vår vision är inte att vi ska ta enkla symptom i Sverige, vår ambition är att vi vill förändra vården och använda teknik för att möjliggöra det”, svarar Sarah Wu.

Under samtalets gång står det klart att Krys affärsmodell just nu genomgår en större förändring. Nätläkaren planerar flera drag som potentiellt kan blidka kritikerna. 

Ett steg i detta är att etablera fysiska vårdcentraler och på så sätt ta kontroll över hela vårdkedjan. Min Doktor, Doktor.se och Doktor 24 är exempel på konkurrenter som redan erbjuder fysisk vård. 

Sarah Wu bekräftar att nätläkaren planerar vårdcentraler och i Lund har man redan fått godkännande. Hon vill inte ge något lanseringsdatum men jobbannonser visar att Kry söker sjuksköterskor till en fysik vårdcentral i Lund.

Tillträde är 1 november.

Kry har även kritiserats för att direkt slussa patienter till läkare, något som kostar landstingen mer är exempelvis möte med en sjuksköterska.

Sarah Wu säger att Kry tittar på att integrera flera intressanta professioner, exempelvis sjuksköterskor. 

”Vi vill utveckla vår triagering (guidning i vården, reds. anm)  så att den profession man kommer till som patient är en slutstation".

Sarah Wu uppmanar till tålamod. 

”Jag hoppas att vi kan jobba på en framtida lösning istället för att döda den här ersättningsmodellen som alla digitala aktörer agerar på. Då riskerar vi att kväva hela den här utvecklingen vi fått”.

Läs mer