Explosion för Kry och Min Doktor – nu larmar landstingen: “Stor oro”

Min doktor Kry Digital vårdcentral
Explosion för Kry och Min Doktor – nu larmar landstingen: “Stor oro”

Kry. Foto: Jessica Gow/TT

Erik Wisterberg & Towe Boström

Breakits granskning visar att siffrorna har exploderat för de svenska nätläkarna. Kry och Min Doktor håvar in hundratusentals läkarbesök – samtidigt som den klassiska vården inte märker av någon avlastning.
Nu varnar landsting och läkare för överkonsumtion av onödiga läkarkontakter.

När jag öppnar min mejlkorg möts jag av ett erbjudande om att bota min scenskräck med hjälp av VR.

På Facebook dyker en stilig, leende läkare upp i flödet och berättar att vi kan träffas i mobilen. 

Nere i tunnelbanan tornar meterhög reklam upp sig, som påminner mig om att jag alltid kan få ett läkarbesök närhelst det passar mig.

Nätläkarna vill definitivt att vi ska se dem – och att vi hör av oss.

På bara några år har svenska vårdaktörer som Kry och Min Doktor förändrat den svenska vårdsektorn i grunden. Just Kry är idag störst på marknaden och omsatte 100 miljoner kronor förra året. Företaget, liksom konkurrenten Min Doktor, backas med över en halv miljard i riskkapital.

Och det här är bara början – åtminstone om man ska tro nätläkarna själva och deras investerare. Kry har "Spotify-potential" enligt delägaren Creandum, ett riskkapitalbolag som hoppas på massiv tillväxt.

Det digitala vårdexperimentet är igång.

Den stora frågan är nu om samhället är vinnare på den här utvecklingen – eller förlorare?

"Det finns en stor oro bland läkare att de skapar en vårdkonsumtion när man egentligen inte behöver vård. Det behöver utvärderas", säger Elin Karlsson, som sitter i Läkarförbundets styrelse.  

"Vi har en begränsad säck med pengar som ska räcka till all sjukvård. Om vi med offentliga medel finansierar läkarbesök när det inte är motiverat, då riskerar vi att inte kunna ge vård till de som verkligen behöver den.”

***

Sveriges första digitala vårdcentral, Kry, lanserades 2015. Via ett avtal med Region Jönköping kan bolaget idag erbjuda digitala läkarbesök till hela Sverige. Kry får sedan betalt av landstinget där patienten bor.

För barn till och med 19 år, och personer över 85 år, är de digitala läkarbesöken – som sker via videochatt – helt gratis. Kry får sedan fakturera patientens hemlandsting 650 kronor.

För vuxna patienter kostar det 250 kronor, och då får hemlandstinget betala 400 kronor.

Alltså: Ju fler besök, desto dyrare slutnota för landstingen, och i förlängningen skattebetalarna.

Idag är det många, speciellt i landets storstäder, som går till app-doktorer. Vi har tidigare redogjort för vilka som använder tjänsterna. Sett till det totala antalet besök i vården tar nätläkarna fortfarande bara några få procent – men tillväxten har nu exploderat, visar Breakits granskning. Totalt sett har det hittills i år gjorts 2,5 gånger fler besök hos Kry och Min Doktor än samma period i fjol.

Färska siffror från Region Jönköping visar att Kry tog emot runt 218.500 besök från hela Sverige under årets första åtta månader. Siffran är dock sannolikt högre då det förekommer eftersläp i registreringen. 

Det här är att jämföra med Krys 81.900 besök under samma period förra året, med invånarna i Jönköpings län exkluderade. 

Breakits granskning visar vidare att närmare hälften av besöken utgörs av föräldrar som söker vård för sina minderåriga barn samt ungdomar under 20 år. Där är tröskeln låg i och med att besöken är helt gratis för patienten.

På sin egen hemsida skriver Kry att bolaget är “ett komplement till den fysiska vården som kan avlasta när det är lämpligt”.

Med tanke på Krys och Min doktors snabba framfart är det dags att fråga sig: Stämmer detta verkligen?

Johannes Schildt, vd för Kry Foto: TT

***

Västra Götaland är ett av de landsting som har allra flest nätläkarbesök i Sverige, både i absoluta tal och sett i relation till antalet invånare.

Där ser man hittills ingen avlastning i den ordinarie vården, trots nätläkarnas framfart.

“Man hade önskat att vi sett att det minskade med antalet besök på jourmottagningar och sådant, men det kan vi inte se än”, säger Ann Söderström till Breakit.

Hon är hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. 

I Uppsala är ökningen ännu kraftigare. Inte heller där syns någon avlastning för exempelvis vårdcentraler.

”Vi har inte heller sett att vår tillgänglighet ökar. Om fler väljer nätdoktorer borde det finnas mer tider hos oss själva, men vi ser inget sådant mönster”, säger Anneli Kjellberg, digitaliseringschef i Region Uppsala.

En möjlig förklaring är att tillgängligheten som Kry och Min doktor erbjuder gör att folk söker läkarvård oftare, och för lindrigare symtom.

Allra bäst på att ringa app-doktorn är stockholmarna. Länets invånare gör nästan dubbelt så många samtal sett till befolkningsmängden som de övriga storstads-landstingen. Stockholms län står hittills i år för 40 procent av alla privata nätläkarbesök.

Exakt hur mycket det kostar vet man inte i dag. Men för Breakit gör man en grov överslagsräkning som pekar mot en nota på 100 miljoner kronor i år.

Anna Ingmanson är chef för avdelningen för närsjukvård i Stockholms läns landsting. Hon konstaterar att Stockholmarna är nätläkarnas flitigaste användare och att de därmed fyller ett behov.

"Ibland låter det som att nätläkarna hotar hela vårdens finansiering. Då har man en onödigt alarmistisk syn", säger hon.

Hon kan dock inte svara på om nätläkarna avlastar den traditionella vården.

"I dagsläget kan vi varken svara ja eller nej på den frågan. Det har inte gjorts någon uppföljning än”, säger Anna Ingmanson.

De privata nätläkarna står i dag för en väldigt liten skärva av all vård i Sverige. Tillväxten är dock extremt stark. En sak tycks de flesta vara överens om: Digitala vårdmöten är framtiden.

Men vad kommer det att innebära för landstingen?

Enligt Breakits beräkningar, som bygger på Stockholms läns landstings överslagsräkning för kostnaden per nätläkarbesök, kan den årliga kostnaden för landstingen bli flera miljarder kronor redan om tre år, givet att de privata nätläkarnas tillväxt fortsätter.

Frågan är om landstingen har råd med det.

”Nätläkare är inte bara negativt, de fyller en viss funktion också, men det kostar pengar och vi har inte tagit höjd för det. Om det fortsätter öka i samma takt kommer det att ge stor skillnad”, säger Anneli Kjellberg på Region Uppsala.

Hon pekar bland annat på risker med dubbla kostnader om nätbesöket inte räcker och patienten måste gå vidare till den offentliga vården.

”Systemet är inte anpassat. Om det skulle slå över totalt digitalt skulle det kunna utarma ekonomin och den övriga sjukvården”, säger Anneli Kjellberg.

För att möta den problembilden väljer nu flera landsting att bygga upp egna tjänster för digitala vårdmötem. Västra götalandsregionen har precis tecknat ett eget avtal som ger 1,6 miljoner invånare tillgång till digitala vårdmöten.

Enligt Ann Söderström görs det bland annat för att hantera problemet med en framtida skenande kostnad för privata digitala vårdbesök.

”Det är därför många landsting och regioner bygger upp egna tjänster”, säger hon.

***

Det är inte bara läkare och landsting som oroar sig över nätläkarnas framfart. Kritiker menar att det finns ett egenintresse för aktörer som Kry att marknadsföra sig mot "lätta" diagnoser där deras läkare snabbt kan göra en bedömning.

Krys senaste reklamkampanj skjuter exempelvis in sig på förkylningar, förskolesmittor och dagissjukdomar – tillstånd som sällan behöver behandlas av läkare.

Flera av de landsting som Breakit talat med säger att är oroliga för att "fel" patienter söker läkarvård i onödan, drivet av nätläkarnas marknadsföring och tillgänglighet. 

Det är många kockar som kan röra om i den digitala vårdgrytan framöver. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som tidigare sänkt nätläkarnas ersättning till 650 kronor, utreder modellen kring beräkningen av ersättningsnivåer.

Någon deadline är inte satt, men det här kan på sikt betyda att ersättningarna till nätläkarna ändras igen.

”Vi hade en metod för att räkna fram de här 650 kronorna. Nu tittar vi på om man tar hänsyn till rätt saker och vi har en dialog om detta med landstingen och aktörerna”, förklarar SKL:s expert Agneta Rönn.

Även regeringen vill ha svar.

"Vi måste säkerställa att vårdens pengar går till en bra vård för dem som behöver den mest", sade den dåvarande socialministern Annika Strandhäll strax före jul.

Då sjösattes utredningen "Ordning och reda i vården". Utredaren Göran Stiernstedt ska presentera sina slutsatser i slutet av året. Även han ser risker för en överkonsumtion av vård i spåren av nätläkarnas aggressiva marknadsföring.

”Det finns absolut en risk, men i vilken utsträckning är svårt att säga. Men ingen, inte ens nätläkarna själva, borde kunna säga att det inte finns en risk”, säger Göran Stiernstedt.

Han ser två sidor av saken. Om de privata aktörerna når stora volymer finns risker att vårdens begränsade resurser används fel. Men rätt använt finns det många fördelar med digitala tjänster.

Dessutom har de privata nätläkarna sannolikt eldat på digitaliseringen inom den offentliga vården.

”Utmaningen är att de ska användas på rätt sätt. Sjukvården är ett system som är skattefinansierat och har begränsade resurser. Digitala vårdkontakter är här för att stanna, frågan är hur vi använder det bäst och bidrar till ett effektivt system”, säger Göran Stiernstedt.

Hur nätläkaren Kry själv ser på detta kan du läsa mer om här. 

Läs fler artiklar
LÄS MER