Första GDPR-domen från Datainspektionen dröjer

Datainspektionen Dataskydd Dataskyddsförordningen
Första GDPR-domen från Datainspektionen dröjer

Foto: Istockphoto.com

Tobias Blixt

Reporter

Datainspektionen har satt en ny deadline för när besluten ska vara fattade.

Förväntningarna på de första GDPR-domarna har varit höga. Myndigheten har sedan införandet av den nya dataskyddsförordningen år inlett 66 tillsynsärenden i ett inledande projekt.

Nu meddelar myndigheten att deras första domar kommer att dröja ytterligare två veckor.

“Den interna beredningen har dragit ut på tiden. Det är 66 beslut som ska skrivas och det är tre handläggare som arbetar på dem”, säger Jonas Agnvall, projektledare för GDPR-tillsynen på Datainspektionen

Myndighetens beslut ska istället komma senast vecka 43 och tanken är att ärendet inte ska kunna skjutas upp längre än så.

“Man ska aldrig säga aldrig, men skillnaden är att vi inte har haft en tydlig deadline innan. Nu har vi sagt att då ska det vara klart”, säger Jonas Agnvall.

Syftet med projektet är att utreda om de olika aktörerna har utsett något dataskyddsombud. All verksamhet som innebär regelbunden och systematisk övervakning av personuppgiftsdata kräver ett dataskyddsombud.

Här är hela listan över vilka företag, myndigheter och fackförbund som utreds av Datainspektionen.

Läs fler artiklar
LÄS MER